Ελληνική Γεωλογική Εταιρία

>> Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2013

  Ταυτότητα της εταιρίας


Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία (ΕΓΕ) είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το οποίο ιδρύθηκε το 1951.

Σκοποί της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας είναι:

  • Η συμβολή στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην προαγωγή των γεωλογικών επιστημών.
  •  Η βοήθεια στα μέλη της αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο για ενημέρωση και συνεχή βελτίωση των γνώσεών τους στις εξελίξεις των γεωεπιστημών.
  •  Η διάδοση των πορισμάτων των γεωλογικών ερευνών, η εκλαΐκευσή τους και η ενημέρωση των πολιτών και της Πολιτείας σχετικά με αυτά.
  •  Η συμβολή στην αξιοποίηση των πορισμάτων των γεωλογικών ερευνών και των δυνατοτήτων των γεωλογικών επιστημών για οικονομική ανάπτυξη, σε συνάρτηση με την κοινωνική πρόοδο, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.
  •  Η συμβολή στη διεθνή συνεργασία των γεωεπιστημόνων με στόχο την υλοποίηση των πιο πάνω σκοπών

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία οργανώνει τακτικά δημόσια επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, συζητήσεις, συνέδρια, εκδρομές και επιστημονικές αποστολές.


Επιπρόσθετα, εκδίδει το Επιστημονικό Δελτίου με την επωνυμία ¨Δελτίο της ΕΓΕ¨, το ενημερωτικό περιοδικό με την επωνυμία ¨Γεωενημέρωση¨ και άλλα δημοσιεύματα. Π ρακολουθεί και συγκεντρώνει τη γεωλογική βιβλιογραφία και συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.


Στην Ελληνική Γεωλογική Εταιρία τακτικά μέλη είναι πτυχιούχοι Γεωλόγοι και Γεωεπιστήμονες.


Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP