Δικαιώματα & Περιβάλλον

>> Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Ένα δίκτυο δικηγόρων που εξειδικεύονται στην περιβαλλοντική συμβουλευτική δημοσίων φορέων, επιχειρήσεων και ιδιωτών.

 

Μέτρα επιβολής: Σας παρακινεί μια εγγενής ευαισθησία για την περιβαλλοντική προστασία. Αυτή είναι η κοινή μας αφετηρία. Μολονότι οι διοικητικές αρχές εντάσσουν όλο και περισσότερο την περιβαλλοντική διάσταση στις αποφάσεις τους, η συμμόρφωσή τους δεν είναι δεδομένη. Μέσω της δικαστικής και της εξώδικης επιβολής κατά των πράξεων ή των παραλείψεων της διοίκησης μπορούμε να σας βοηθήσουμε να υποχρεώσετε στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

 

 Δικαίωμα στο περιβάλλον: Η παράβαση ενός περιβαλλοντικού κανόνα οδηγεί σε παράβαση ενός ατομικού και πολιτικού δικαιώματος. Η διαφύλαξη μιας προστατευόμενης ζώνης, η απομάκρυνση μιας παράνομης όχλησης, ο έλεγχος χωροθέτησης μιας εγκατάστασης είναι θέματα για τα οποία οι τοπικές κοινωνίες οφείλουν να επαγρυπνούν. Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας και τις νομικές ενέργειες που προβλέπονται για την προστασία τους.

Νομική συμβουλή: Η έγκαιρη συμβουλή ενός δικηγόρου έχει καταλυτική επίδραση στην εξέλιξη μιας υπόθεσης. Επικοινωνήστε δωρεάν μαζί μας προτού χρειατεί να αντιμετωπίσετε μια σοβαρή όχληση, ή διακινδύνευση μιας μη αναστρέψιμης κατάστασης για το περιβάλλον ή, προτού ενδεχομένως χάσετε κάποιο πλεονέκτημα ενεργώντας με παρόρμηση, αφέλεια, ή αυτοδικία.
http://www.ecothesis.com/el/page/yphresies-pros-idiotes

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP