Βιβλίο: Ο πειρατής Γεώργιος Νέγρος

>> Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2012


Ο πειρατής Γεώργιος Νέγρος ήταν πρόσωπο υπαρκτό. Γεννήθηκε το 1807 στο Βαθύ Σάμου και έδρασε στο Αιγαίο από το 1840 μέχρι το 1851 οπότε τον ξεκάνανε. Για το γράψιμο του βιβλίου χρειάστηκαν έρευνες πολλές και άπειρα διαβάσματα και στοχασμοί, ώσπου να κατανοήσω και να συμπεράνω κάτι που ίσως όλοι εσείς το ξέρατε από την αρχή.

 Ότι η προσωπική και η κοινωνική απελευθέρωση μπορεί να είναι τα ζητούμενα αλλά και γω σαν έλλογο ον δεν δύναμαι να εξωραΐζω και να εγκωμιάζω τη βία και το έγκλημα.

Σίγουρα, όλο αυτό το ταξίδι του γραψίματος υπήρξε μια διαδρομή προσωπικής συνειδητοποίησης, έκλαμψης, επιφοίτησης κι ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, και εάν κάπου, κάποτε βρεθούμε από κοντά, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε…

Παρακάτω μπορείτε να ανασκαλέψετε σ’ ένα σημαντικό κομμάτι των πηγών (εφημερίδες της εποχής, συμβόλαια και δικόγραφα, διαταγές της Οθωμανικής Ηγεμονίας Σάμου και του Ελληνικού Βασιλείου, έγγραφα της Δημαρχίας της Ερμούπολης και της Νομαρχίας Κυκλάδων, αλληλογραφία από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους), που χρησιμοποίησα για να αναστήσω την εποχή  και για να πάρει σάρκα και ψυχή ο πειρατής. Τέος Ρόμβος
κάπου στο Αιγαίο

και

http://www.swaen.com/antique-map-of.php?id=11694

[...] Κάποιοι διατείνονται ότι ο θησαυρός του Νέγρου βρίσκεται ακόμη θαμμένος στην ερημόνησο Ντιπ ενώ άλλοι λένε ότι είναι στο Γυαλί ή στα Λέβηθα. Κάποιοι πάλι υποστηρίζουν ότι ο Γεώργιος Νέγρος το θησαυρό του τον έχει ποντίσει στα αβαθή μεταξύ Μεγάλου Φούρνου και Θύμαινας. Άλλες αφηγήσεις θέλουν το Γεώργιο Νέγρο να έχει θάψει το θησαυρό του στις Βάτσες της Αστυπάλαιας, βαθειά στο “σπήλαιο του Νέγρου”. 

Όποιος θελήσει να τόνε βρει πρέπει πρώτα να λύσει το γρίφο που έβαλε ο πειρατής και λέει: «Όταν ο ήλιος υπάγει δώδεκα χτύπα το φίδι στο κεφάλι, και τότε θα ιδείς το θησαυρό του Νέγρου»."3 Αυγούστου 1846, «Ο ΑΙΟΛΟΣ», αριθ. 103
Προχθές εσυλλήφθη εις τον λιμένα της Ερμουπόλεως ο μέγας και πολύς πειρατής της Σάμου Νέγρος ονομαζόμενος μετά δύο άλλων συντρόφων του. Όλη η συμμορία της πειρατείας αυτής, της οποίας αρχηγός υπήρξεν ο ρηθείς Νέγρης διελύθη και διεσκορπίσθη άμα εμαθεύθη η εις τα παράλια της Ασίας άφιξις του Ελληνικού ατμοπλοίου Όθωνος και των λοιπών δε Εθνικών πλοίων, του Λουδοβίκου και της Αμαλίας. Ο Αρχιπειρατής αυτός με τους άλλους δύο συντρόφους του, ονομαζόμενους Αλέξανδρος Κυριακού και Χαράλαμπος Δημητρίου Σμυρναίος, ελθώντες εις Μύκωνον ηγόρασαν εν πλοίον με το οποίον αποπλεύσαντες εις Ικαρίαν εφόρτωσαν κρεμμύδια τα οποία έφερον εις Σύρον, εις το υγειονομείον ο Νέγρος έκρυψε το όνομά του μετονομασθείς Δημήτριος Βαλσαμής Τενέδιος. 


Το πλοίον ετέθη υπό κάθαρσιν και εις το ανήκον μέρος όπου μένουν όλα τα καθαριζόμενα πλοία πλησίον της προκυμαίας. Εις κρεοπώλης διαβαίνων εκ του μέρους και γνωρίζων πολύ καλά τον Νέγρον, μετά του οποίου είχε κάμη πολλάκις διαφόρους εμποροληψίας, τον επαρατήρησε, ούτο ανέφερε το πράγμα εις ένα εκ των σημαντικών εμπόρων μας, όστις ειδοποίησε ευθύς την Αστυνομία από την οποίαν και ελήφθησαν όλα τα προφυλακτικά μέτρα. Ο Αρχιπειρατής ούτος ομολόγησε τα πάντα, προσθέσας ότι όλαι του αι πειρατικαί πράξεις απέβλεπαν τους Τούρκους και τους Σαμίους εξ ων και κατεδιώκετο και ότι ουδείς Έλλην ή ελληνικόν πλοίον επειράχθη ποτέ παρ’ αυτού, και δια τούτο δεν νομίζει τον εαυτόν του υπεύθυνον ενώπιον των ελληνικών νόμων."


http://romvos.wordpress.com/

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP