Πρασινίζοντας το νησί μας!

>> Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Ο Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας «ΠΕΡΙΒ.Ο.Σ» θα πραγματοποιήσει μία σειρά δενδροφυτεύσεων στα πλαίσια της προσπάθειάς του να βελτιώσει, τόσο την αισθητική εικόνα ορισμένων επιλεγμένων περιοχών, όσο και το μικροκλίμα του νησιού μας, αυξάνοντας το περιαστικό πράσινο.

Για το λόγο αυτό, σας προσκαλεί να πάρετε μέρος στις δύο δενδροφυτεύσεις του, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου στο Καματερό (απέναντι από το Γήπεδο του Αμπελακιακού), ώρα 10.00 πμ. και την Κυριακή στη Σαλαμίνα στα Γήπεδα tennis (στο χώρο που πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά), ώρα 10.00 πμ.

Το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής είναι υπόθεση όλων μας!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


Η διαδικασία της φύτευσης, πρέπει να ακολουθήσει κάποιους απλούς κανόνες για να έχει θετικά αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους τηρήσουμε Αν κάποιος δεν μπορέσει να τις εφαρμόσει είναι προτιμότερο να μην εμπλακεί στη διαδικασία.
Όσοι ελέγχετε κάποια ομάδα που θα παρευρεθεί στη δενδροφύτευση ενημερώστε την υπεύθυνα.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

1. Διάνοιξη λάκκων φύτευσης

Οι λάκκοι ανοίγονται με εργαλεία ή και με μηχανήματα σε θέσεις όπου θα υπάρχει έδαφος έστω και αν είναι σχετικά λίγο (ρηχό) και σε διαστάσεις βάθους 40-50 εκ και πλάτους 30-40 εκ.
2. Το πάνω χώμα από τα πρώτα 10-15 εκ. που σκάβουμε και αφού απομακρύνουμε πέτρες ή άλλα υλικά, το τοποθετούμε στην μία πλευρά του λάκκου, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουμε αργότερα σαν πρώτο υλικό για να μπει στο λάκκο που ανοίξαμε, έτσι ώστε οι ρίζες του νεόφυτου να βρούν το καλύτερο χώμα που είναι το επιφανειακό. Το χώμα από βαθύτερα τμήματα το βάζουμε στην άλλη πλευρά, ώστε να μπει τελευταίο στο λάκκο φύτευσης (βλ. σχετικό σχήμα).

3. Αφού έχει ανοιχτεί ο λάκκος -καλόν είναι να διαβρέχεται προηγουμένως αν δεν έχουν υπάρξει βροχές, έτσι ώστε οι ρίζες των νεόφυτων να έχουν σχετική υγρασία όταν φυτευθούν και να μη τους πάρει το ξηρό έδαφος το νερό από τις ρίζες τους- τοποθετούμε το φυτάριο (ΠΡΟΣΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ) κάθετα στο λάκκο αφού προηγουμένως έχουμε ρίξει μερικά εκατοστά από το καλό χώμα στο βάθος που θα ακουμπήσει το φυτάριο και με το πόδι μας πιέζουμε ελαφρά το χώμα ώστε να έρθει σε επαφή με τις ρίζες. Συνεχίζουμε να γεμίζουμε το λάκκο και όταν ολοκληρώσουμε, πατάμε με τα πόδια μας ώστε να συμπιεστεί το χώμα και να έρθουν σε απόλυτη επαφή οι ρίζες με αυτό.


4. Μόλις τελειώσετε τη φύτευση θα πρέπει το φυτάριο να είναι στη τελική του θέση χαμηλότερα κατά 3-5 εκ από το αρχικό έδαφος, τότε φτιάχνετε ένα περιμετρικό λάκκο με άνοιγμα όσο το άνοιγμα του λάκκου φύτευσης και αυτό για να κρατηθεί το νερό της βροχής ή ποτίσματος. Αυτός λέγεται λάκκος συντήρησης.


5. Συνήθως μετά τη φύτευση ποτίζουμε με 5-10 λίτρα νερό το φυτό αν ο καιρός είναι ξηρός, διαφορετικά αναμένουμε τις σωτήριες ... βροχές. Ακόμα μπορούμε και να τα λιπάνουμε με μικτό λίπασμα NPK 15-15-15 περίπου 50 g, σε ανάμειξη με το αρχικό χώμα ή να βάλουμε ταμπλέτες από βραδείας διάλυσης λιπάσματα (slow release fertilizers).


6. Αν τα φυτά είναι μεγάλα σε μέγεθος >1.5 μ τότε θα πρέπει να τα υποστυλώνουμε, είτε με ξυλοπασσάλους, είτε με ειδικά υλικά πρόσδεσης.

Β. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Χρειάζεται να έχουμε μια τσάπα, μια αξίνα, άνετα ρούχα, νερό για να πιούμε.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σαλαμίνας «ΠΕΡΙΒΟΣ» στα πλαίσια του στόχου του για βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος στο νησί, συνεχίζει και εφέτος μια σειρά δενδροφυτεύσεων με απώτερο σκοπό, την οικολογική και αισθητική βελτίωση κάποιων επιλεγμένων περιοχών.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ
Οι περιοχές που επιλέγηκαν για τη δεύτερη φάση των εργασιών, είναι:
 
Α. Καματερό. Πιο συγκεκριμένα θα φυτευτούν τα πρανή του δρόμου που οδηγεί από το Γυμνάσιο-Λύκειο Αμπελακίων, διέρχεται από το γήπεδο του Αμπελακιακού και καταλήγει στην παραλιακή οδό κοντά στη συμβολή της με την Δ.Μπόγρη. 

 Β. Σαλαμίνα . Στο παρτέρι που υπάρχει στην οδό Σταδίου μήκους 300 μέτρων, πλησίον των γηπέδων τένις, 100 μέτρα νοτιοδυτικά του Δημαρχιακού κτιρίου Σαλαμίνας (θέση που γίνεται η λαϊκή αγορά ) 

Διοικητικά οι περιοχές υπάγονται στο Δήμο Σαλαμίνας.
 
3. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η περιοχή Α εμφανίζει σε κάποια σημεία βλάστηση από παλαιότερες δενδροφυτεύσεις ενώ, στο μεγαλύτερο μέρος της στερείται βλάστησης, εμφανίζοντας μια εικόνα που την υποβαθμίζει αισθητικά και περιβαλλοντικά.
Η περιοχή Β είναι διαμορφωμένη περιοχή πρασίνου (κατασκευή παρτεριού), η οποία όμως στερείται πλήρως από φυτά, δίνοντας μια εικόνα εγκατάλειψης και παρακμής.

Οι περιοχές κλιματικά κατατάσσονται στον ημίξηρο όροφο, με θερμό χειμώνα και μέση ελάχιστη θερμοκρασία ψυχρότερου μήνα >7 C . Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 372,9 mm, η απολύτως μέγιστη θερμοκρασία που σημειώθηκε ήταν 48 με θερμότερο μήνα τον Ιούλιο ενώ η απολύτως χαμηλότερη θερμοκρασία ήταν –5 με ψυχρότερους μήνες τους Ιανουάριο Φεβρουάριο. Η ξηρή περίοδος αρχίζει από τα τέλη Μαρτίου και διαρκεί μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. (Τα στοιχεία προέρχονται από τον πλησιέστερο Μ.Σ Ελευσίνας)
Οι περιοχές έχουν προκύψει από εναπόθεση φερτών υλικών, τα οποία καλύφθηκαν από στρώμα χώματος, ικανού πάχους ώστε να επιτρέπει την ανάπτυξη δενδρώδους βλάστησης όπως μαρτυρούν τα υπάρχοντα μεμονωμένα φυτά. 
 
Φυτοκοινωνιολογικά κατατάσσεται στη θερμομεσογειακή διάπλαση της Oleo-Ceratonion (ελιά-χαρουπιά) της Ανατολικής Μεσογείου. Στη ζώνη αυτή μπορούμε να συναντήσουμε τα εξής είδη : Pinus halepensis, (κοινή πεύκη) Olea europaea, Pistacia lentiscus, (σχίνος) Quercus coccifera (πουρνάρι), Juniperus s.p (άρκευθα) κ.α

4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Α. ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΑΚΚΩΝ
Συγκεκριμένα στο δρόμο (θέση Α) θα δημιουργηθεί δενδροστοιχία κατά μήκος και σε απόσταση 1 μέτρου από αυτόν. Στα παρτέρια θα φυτευτούν επιλεγμένες θέσεις, με φυτευτικό σύνδεσμο 2Χ2 μ.. Τα σημεία φύτευσης σημειώνονται και στο χάρτη που ακολουθεί στο τέλος. 
 
Και για τις δύο περιοχές θα ανοιχτούν λάκκοι από30Χ30εκ έως 50Χ50εκ ανάλογα με το μέγεθος του φυτού. Για το άνοιγμα των λάκκων θα χρησιμοποιηθούν μέλη του «ΠΕΡΙΒΟΣ», αλλά και εκσκαφτικό αυτοκινούμενο μηχάνημα. Το βάθος των λάκκων θα κυμαίνεται από 0,40-0,50 ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Κατά τη διάνοιξη των λάκκων το επιφανειακό χώμα θα φυλάσσεται στο πλάι του φυτού, για να χρησιμοποιηθεί κατά τη φύτευση. Μετά το τέλος της φύτευσης, θα διαμορφωθεί λάκκος διαμέτρου 60εκ, για την συγκράτηση του νερού κατά το πότισμα.
Για την προστασία των φυτών θα τοποθετηθούν πάσσαλοι στήριξης.

Β. ΦΥΤΕΥΣΗ

Κατά τη φύτευση τα φυτά θα τοποθετούνται κατακόρυφα μέσα στους λάκκους και αφού αφαιρεθεί ο φυτόσακος. Στον πυθμένα του λάκκου, τοποθετείται επιφανειακό έδαφος που είχε φυλαχτεί στο πλάι του φυτού και συμπληρώνεται με το υπόλοιπο χώμα. Τέλος διαμορφώνεται ο λάκκος έτσι ώστε η τελική του επιφάνεια να βρίσκεται 5-10 εκ χαμηλότερα από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους.
Γ. ΦΥΤΑ
Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κυρίως μεσογειακά, απόλυτα προσαρμοσμένα στα συγκεκριμένα οικοσυστήματα. Πιο αναλυτικά θα φυτευτούν :

Δενδρώδη

Πεύκο (40)
Κουκουναριά(30)
Κυπαρίσσι (30)
Χαρουπιά (10)
Μουριά (5)
Κουτσουπιά (8)
Γαζία (20)
Καζουαρίνα (60)

Θαμνώδη

Πικροδάφνη (30)
Μυρτιά. (10)

Τα συγκεκριμένα είδη εμφανίζουν μεγάλη αντοχή στην ξηρασία, στα φτωχά ασβεστολιθικά εδάφη, αντοχή στα σταγονίδια της θάλασσας (όσα φυτευτούν σε ανάλογες θέσεις), ενώ παράλληλα διαμορφώνουν ένα φυσικό τοπίο, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Επίσης επιδρούν θετικά στην ορνιθοπανίδα και γενικότερα στην πανίδα της περιοχής, προσφέροντας τροφή και δυνατότητα φωλεοποίησης. 
 
Οι διαστάσεις και η ηλικία των φυτών έχουν επιλεγεί, με κριτήριο την μέγιστη δυνατή προσαρμοστικότητα και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των οικονομικών μας πόρων.
Η προμήθεια των φυτών θα γίνει από το εμπόριο και συγκεκριμένα από τα «Φυτώρια Αντεμισάρη Α.Ε» Αγ. Δημητρίου 209 Αγ. Δημήτριος, ενώ το χρηματικό ποσό για την αγορά τους είναι ευγενική χορηγία της «Κοινοπραξίας Πορθμείων Σαλαμίνας Αγ. Νικόλαος» καθώς και της «Κοινοπραξίας Ε/Γ Ο/Γ Σαλαμίνας»

Δ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για τη συντήρηση προβλέπεται βοτάνισμα και σκάλισμα, τουλάχιστον δυο φορές την άνοιξη . Το έδαφος σκαλίζεται σε επιφάνεια 1τ.μ γύρω από το φυτό και σε βάθος 10εκ. , απομακρύνονται τα χόρτα, συμπληρώνεται χώμα αν έχει παρασυρθεί από τις βροχές και διαμορφώνεται ξανά ο λάκκος για να δέχεται το νερό του ποτίσματος ή της βροχής. 
 
Η εργασία αυτή λόγω του ξηροθερμικού κλίματος, πρέπει να γίνεται νωρίς, όταν τα χόρτα έχουν εκβλαστήσει και βρίσκονται σε ύψος 10-15 εκ και πριν διαμορφώσουν καρπούς και αντλήσουν το διαθέσιμο νερό από το έδαφος των λάκκων.

Λίπανση προτείνεται να γίνει με μικτό λίπασμα 11-15-15. Η πρώτη λίπανση γίνεται με τη φύτευση ενώ η δεύτερη την άνοιξη του δεύτερου έτους, με το σκάλισμα (100 gr λιπάσματος ανά φυτό.)

Τα δενδρύλλια θα ποτιστούν αμέσως μετά τη φύτευση καθώς και την πρώτη και τη δεύτερη θερινή περίοδο.
Συγκεκριμένα την πρώτη περίοδο προβλέπεται να γίνεται κάθε 7-8 μέρες και με ποσότητα 10-15lt ανά φορά. Κατά τη δεύτερη θερινή περίοδο τα ποτίσματα θα επαναλαμβάνονται κάθε 15 περίπου μέρες.
Οι εργασίες αυτές, προβλέπεται να γίνονται από μέλη του «ΠΕΡΙΒΟΥ» καθώς και από άτομα της θεραπευτικής κοινότητας «ΝΟΣΤΟΣ». Στην περιοχή Β υπάρχει παροχή νερού, ενώ για τα πιο απομακρυσμένα σημεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί υδροφόρο όχημα του Δήμου Σαλαμίνας.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το κόστος για την αγορά των φυτών ανέρχεται στο ποσό των 1560 ευρώ τα οποία θα είναι ευγενική χορηγία των κοινοπραξιών «E/Γ-Ο/Γ Σαλαμίνας» και «Αγ. Νικόλαος», ενώ όλες οι άλλες εργασίες, εργαλεία και οχήματα, θα προσφέρονται από μέλη και φίλους του ομίλου, από την θεραπευτική κοινότητα «ΝΟΣΤΟΣ» και από το Δήμο Σαλαμίνας.

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP