Διαφθορά και Δημόσια Διοίκηση

>> Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

4.6.2011 - Η πολιτική διαφθορά παράγει ακριβή και αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση για τους εξής λόγους:

1. Η διαφθορά αυξάνει τις τιμές των δημοσίων έργων.

Το κόστος του χρηματισμού για τον επιχειρηματία και οι κίνδυνοι που συνεπάγεται, αντισταθμίζονται μέσω της απάτης σε βάρος των δημοσίων οργανισμών. Εξωφρενικές εκπτώσεις στις τιμές προσφορών στις συμμετοχές σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς, κατατμήσεις, συνεχείς επανεκτιμήσεις των τιμών αναληφθέντων δημοσίων έργων, υπεργολαβίες, είναι μεταξύ των μηχανισμών που επιτρέπουν αυτή την απάτη.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται ολόκληρες κατηγορίες ατόμων που ζουν από εισοδήματα που συνδέονται με τη διαφθορά. Αυτό δεν αφορά μόνο στο εισόδημα διεφθαρμένων κατόχων δημοσίων θέσεων. 


Στις αγορές όπου ο χρηματισμός είναι άτυπα θεσμοποιημένος, σχηματίζεται ένα στρώμα αποτελούμενο από επιχειρηματίες και επαγγελματίες, οι οποίοι στηρίζουν το οικονομικό τους μέλλον σης προνομιακές σχέσεις με τους διαχειριστές των δημοσίων δαπανών, αντικαθιστώντας τις κανονικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και επαγγελματικές τους αρμοδιότητες με πολιτικές “γνωριμίες”.

2. Η πολιτική της διαφθοράς δεν αυξάνει μόνο την τιμή των υπηρεσιών αλλά χειροτερεύει και την ποιότητα τους.

Αυτό συμβαίνει με τρεις τρόπους:

Κατά πρώτον, τα προμηθευόμενα από τους “προστατευόμενους” επιχειρηματίες προϊόντα, λόγω ελλιπούς ελέγχου, είναι συχνά κακής ποιότητας. Κατά δεύτερον, η διαφθορά διευκολύνει μια στρέβλωση των δημοσίων δαπανών, κατευθύνοντας τις δαπάνες σε τομείς όπου το “εισόδημα” της διαφθοράς είναι υψηλότερο ή εκεί όπου η πραγματοποίηση του «εισοδήματος» είναι ευκολότερη.

Κατά τρίτον, διασφαλίζοντας προνομιακή μεταχείριση, σε όποιον είναι διατεθειμένος να πληρώσει την προστασία, η διαφθορά επιμηκύνει τον μέσο χρόνο που οι μη προστατευόμενοι πολίτες είναι αναγκασμένοι να περιμένουν για συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Στον σχεδιασμό της πολιτικής κατά της διαφθοράς, πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα για τον περιορισμό της στοχεύουν στον επηρεασμό -άμεσο ή έμμεσο- των ατομικών υπολογισμών κόστους-οφέλους, που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε διεφθαρμένες συναλλαγές.

Επιδίωξη τους είναι η αύξηση του πιθανού κόστους (μεγάλες ποινές, νέες τεχνικές ελέγχου στη δημόσια διοίκηση) και ο περιορισμός της τάσης των πολιτικών προς τη διαφθορά, μέσω της μείωσης του κόστους της πολιτικής και του ελέγχου των πολιτικών δαπανών.

Ο έλεγχος της διαφθοράς θα είναι μερικός εάν δεν αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα και τα προβλήματα που συνδέονται με την αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και το θεσμικό πλαίσιο, που ευνοεί την ψήφο ανταλλαγής.

http://www.chaosnavigator.net/topics/corruption-public-admin

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP