Υδρογόνο: Η ενεργειακή πρόκληση

>> Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011


Η παγκόσµια ζήτηση ενέργειας αυξάνεται, ενώ τα αποθέµατα ορυκτών καυσίµων που αποτελούν την πρωτογενή πηγή ενέργειάς µας σήµερα, µειώνονται. Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται σήµερα για την παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιµα παράγει επίσης διοξείδιο του άνθρακα – που συµβάλλει κατά µεγάλο βαθµό στην αλλαγή του κλίµατος.
 
Η Ευρώπη χρειάζεται µια καθαρή, ασφαλή, αξιόπιστη και σίγουρη παροχή ενέργειας που να µπορεί να στηρίξει µια βιώσιµη υψηλή ποιότητα ζωής. Η µελλοντική παροχή ενέργειας θα πρέπει να ελαττώσει τις συνέπειες αλλαγής του κλίµατος, χωρίς να παράγει βλαβερές εκποµπές, και βοηθώντας στη µείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόµενες πηγές ενέργειας.

Η µετάβαση σε µια τέτοια παροχή ενέργειας θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή οικονοµία. Πράγµατι, θα πρέπει να προωθεί τόσο την ανάπτυξη, όσο και την ευκαιρία, γι’ αυτό και η τεχνολογία υδρογόνου αποτελεί µέρος του Προγράµµατος Quickstart υπό την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη – µια πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης.

Προχωρώντας µπροστά, µε προσοχή

Η αποµάκρυνση της Ευρώπης από την εξάρτησή της του 20ου αιώνα σε ορυκτά καύσιµα προς µια εποχή που θα κινείται µε υδρογόνο και ηλεκτρική ενέργεια θα απαιτήσει προσεκτικό στρατηγικό σχεδιασµό. Θα χρειαστεί µια σταδιακή µετάβαση και έχει σχεδιαστεί ένας προκαταρκτικός ευρωπαϊκός χάρτης για την παραγωγή και διανοµή του υδρογόνου – καθώς και των στοιχείων καυσίµου και των συστηµάτων υδρογόνου – µε στόχο τη µετάβαση σε µια οικονοµία µε βάση το υδρογόνο ως το 2050.

Η Ευρώπη κατέχει µια ισχυρή θέση στην έρευνα, ανάπτυξη και διανοµή των βασικών τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για µια οικονοµία υδρογόνου. Εντούτοις, το µέγεθος της πρόκλησης συνεπάγεται ότι απαιτείται µια παγκόσµια συνεργασία στην έρευνα. Έχουν ήδη ξεκινήσει διεθνείς προσπάθειες συνεργασίας µεταξύ της Ευρώπης, της Αµερικής και ασιατικών χωρών σε βασικούς τοµείς έρευνας.

Γιατί υδρογόνο;

Ο συνδυασµός υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας αντιπροσωπεύει έναν πολλά υποσχόµενο τρόπο για την επίτευξη ενός µέλλοντος χωρίς εκποµπές που θα βασίζεται στη βιώσιµη ενέργεια. Ούτε το υδρογόνο, ούτε η ηλεκτρική ενέργεια είναι πρωτογενείς πηγές ενέργειας – όπως το κάρβουνο ή το φυσικό αέριο – είναι όµως φορείς ενέργειας.

Μαζί θα µπορούσαν να µας παρέχουν ένα δρόµο προς µια σταδιακή µετάβαση από µια οικονοµία ορυκτών καυσίµων σε ένα ενεργειακό µέλλον ουσιαστικά χωρίς άνθρακα, χρησιµοποιώντας τη βασική αναδυόµενη τεχνολογία των στοιχείων καυσίµου για την µετατροπή µεταξύ υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα διευκολύνει την αυξανόµενη εισαγωγή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, και άλλων αποτελεσµατικών τεχνολογιών ενέργειας ορυκτών καυσίµων µε τεχνικές σύλληψης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

http://ec.europa.eu/research/leaflets/h2/page_103_el.html

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP