Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος

>> Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος είναι μία επιστημονική μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τη μελέτη και την προστασία των κητωδών. Κητώδη είναι τα δελφίνια, οι φάλαινες, οι φώκαινες και μερικά ακόμη, συγγενικά τους ζώα.

Ως θέμα αρχαιοελληνικών αναπαραστάσεων σε τοιχογραφίες, αμφορείς, νομίσματα, κοσμήματα κ.λ.π. τα κητώδη έχουν αποτελέσει στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού εδώ και πάνω από τρισήμιση χιλιετίες....

Παράλληλα όμως, η Ελλάδα είναι η χώρα όπου γεννήθηκε η επιστήμη της μελέτης των κητωδών, που σήμερα αποτελεί κλάδο της βιολογίας και καλείται κητολογία. Παγκοσμίως, η πρώτη επιστημονική αναφορά στα ζώα αυτά είναι το "Περί των ζώων ιστορίαι" του Αριστοτέλη, χρονολογίας 350 π.Χ.!

Παρά το γεγονός αυτό, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, υπήρχαν ελάχιστες γνώσεις για τα κητώδη της Ελλάδας. Από το 1993, η ομάδα επιστημόνων που αποτελεί τον πυρήνα του Ινστιτούτου Πέλαγος έχει αναπτύξει σοβαρή επιστημονική δραστηριότητα με διεθνές αντίκτυπο. Συνεργάστηκε με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προωθώντας την έρευνα και την προστασία των κητωδών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντός τους.

Παράλληλα, ανέπτυξε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, παρήγαγε επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετείχε σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, εκπροσώπησε επίσημα την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς και συμφωνίες, οργάνωσε διαλέξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, έγραψε άρθρα στον τύπο, συμμετείχε σε εκπομπές κ.α. Χάρη σε αυτή τη δραστηριότητα, η Ελλάδα βρίσκεται πια μεταξύ των πιο ανεπτυγμένων χωρών της Μεσογείου σε ό,τι αφορά στην έρευνα και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σχετικά με τα κητώδη.

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών των μελών του Ινστιτούτου Πέλαγος είναι η ανάδειξη του γεγονότος ότι τα ελληνικά πελάγη παρουσιάζουν έναν απρόσμενο πλούτο (βιοποικιλότητα) σε ό,τι αφορά την κητοπανίδα τους. 

Η οικολογική αλλά και γενικότερη αξία αυτής της πανίδας για την κοινωνία κάνει επιτακτική την ανάγκη προστασίας της. Όμως, οι απειλές για τα κητώδη και το περιβάλλον τους είναι πολλές (μείωση ιχθυοαποθεμάτων, ρύπανση, ανταγωνισμός και εκούσια θανάτωση από αλιείς, ηχορύπανση, πνιγμός σε δίχτυα, ενόχληση κ.α.) και οδηγούν εδώ και καιρό τους πληθυσμούς τους σε συρρίκνωση ή και εξαφάνιση.

Οι βασικοί σκοποί του Ινστιτούτου Πέλαγος είναι:


α) η διεξαγωγή και προώθηση της επιστημονικής έρευνας σχετικά με τα κητώδη και το φυσικό τους περιβάλλον στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο,
β) η διάδοση των σχετικών γνώσεων προς κάθε κατεύθυνση,
γ) η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου,
δ) η προστασία των κητωδών και η διαφύλαξη της ακεραιότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Η προστασία των δελφινιών και των φαλαινών απαιτεί σοβαρό επιστημονικό υπόβαθρο, τεκμηρίωση και ενεργή συμμετοχή του κοινού, αφού η ευκαιριακή και απλώς συγκινησιακή εκμετάλλευση της ευαισθησίας του κόσμου για τα ζώα αυτά δεν μπορεί να προσφέρει πολλά στην ουσιαστική προστασία τους. Για το λόγο αυτό το Ινστιτούτο Πέλαγος, αφ' ενός με επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους, αφ' ετέρου με οικοεθελοντική συμμετοχή του κοινού σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά προγράμματα εργάζεται για τη διαφύλαξη ενός από τα πιο πολύτιμα κομμάτια της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και ολόκληρης της Μεσογείου.


http://www.pelagosinstitute.gr/gr/pelagos/index.html

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP