‪Σαλαμίνα:‬ ‪Ερωτηματολόγιο προς τους υποψήφιους Δημάρχους‬

>> Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 14-09-2010

Εν όψει των Δημοτικών εκλογών Νοεμβρίου 2010 θα θέλαμε να έχουμε τις απαντήσεις/θέσεις σας στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ομίλου μας.

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν διαρροές θέσεων από τον ένα συνδυασμό στον άλλο, παρακαλούμε οι απαντήσεις σας να είναι σε κλειστό φάκελο. Οι επιστολές όλων των υποψηφίων δημάρχων θα ανοιχθούν ταυτόχρονα στις 04/10 και ώρα 19.30 στα γραφεία του ομίλου και εν συνεχεία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ομίλου μας.

Μετά τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα δε θα μπορέσουμε να παραλάβουμε καμία επιστολή. Κατά τη διαδικασία ανοίγματος των φακέλων μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε το επιθυμεί.

Πιστεύοντας ότι συμβάλλουμε στη διάδοση των θέσεων σας, σε θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του περιβάλλοντος του νησιού μας, ευελπιστούμε στη συνεργασία σας.

H εικόνα καθαριότητας της Σαλαμίνας είναι πολύ κακή.

 1.    Καθαριότητα
α) Πώς νομίζετε ότι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με τα μπάζα της Σαλαμίνας, δεδομένου ότι ενεργοποιείται το 2011 η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ορθή διαχείριση των μπαζών και η μη συμμόρφωση προς αυτή επιφέρει πρόστιμα; Σκέπτεστε το ενδεχόμενο να αξιοποιήσετε κάποια ανενεργά λατομεία για τη διαχείριση των μπαζών;
β) Η ανακύκλωση στο νησί μας αυτή τη στιγμή δε λειτουργεί. Πώς προγραμματίζετε την επαναλειτουργία της ανακύκλωσης στη Σαλαμίνα; Διατίθεστε να δημιουργήστε χώρο ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών;
γ) Η κομποστοποίηση μπορεί να επιφέρει έσοδα στο Δήμο. Αντίθετα, η μεταφoρά οργανικών υλικών εκτός νησιού κοστίζει. Σκέπτεστε να προωθήσετε την ιδέα της κομποστοποίησης (οικιακής, αλλά και σε επίπεδο δήμου) και με ποιόν τρόπο;
δ) Πώς σκέπτεστε να διαχειριστείτε να ογκώδη-εξωοικιακά απορρίμματα;
ε) Προτείνετε τρόπους αποκομιδής & διαχείρισης απορριμμάτων.

2. Κυνόσουρα – Αρχαιολογικός Χώρος Σαλαμίνας
α) Με ορατό τον κίνδυνο να μεταφερθεί η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος στην Κυνόσουρα, ποιές ενέργειες θα κάνετε για να μην αλλάξει η χρήση γης (Νόμος Ευάγγελου Βενιζέλου);
β) Με δεδομένη την ήδη εκφρασμένη γνώμη των κατοίκων της Σαλαμίνας και όχι μόνο, σκοπεύετε και με ποιόν τρόπο να αναδείξετε τον αρχαιολογικό χώρο;

3. Προστασία δασών
Πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε τα χρήματα που διατίθενται για πρόληψη και καθαρισμό των δασών του νησιού; Πώς μπορείτε να ενισχύσετε το έργο της φύλαξης και της προστασίας των δασών;

4. Δάσος Φανερωμένης
α) Με ποιόν τρόπο, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε να επιτευχθεί η προστασία και η ανάδειξη του Δάσους της Φανερωμένης;
β) Γνωρίζοντας ότι η ΧΑΝ ανήκει στην ιερά Μονή, σας βρίσκει σύμφωνους να γίνει ο χώρος Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης και αν ναι, πώς θα προωθήσετε την υλοποίησή του;

5. Λατομεία
α)Είναι γνωστό ότι στο λατομείο θέσης «Γούβα-Μπατσί» η εταιρεία έχει ζητήσει επέκταση ορίων λόγω εξάντλησης των υπαρχόντων αποθεμάτων. Θα συναινέσετε ή όχι στην επέκταση ορίων; Ποιές ενέργειες θα κάνετε για την άμεση αποκατάσταση του εν λόγω λατομείου; Θεωρείτε απαραίτητο η κίνηση βαρέων οχημάτων του λατομείου να γίνεται εκτός του ιστού της πόλης και με ποιο τρόπο;
β)Θα προχωρήσετε και με ποιόν τρόπο στην αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων του νησιού, τόσο σε εκείνα που έχουν βαθμίδες, όπως αυτό της Τούρλας, όσο και στα εγκαταλειμμένα;

6.Πεζοδρομήσεις-Ποδηλατόδρομοι–Αστικό Πράσινο
Σκέπτεστε να υλοποιήσετε δίκτυο πεζοδρομήσεων, ποδηλατοδρόμων και αστικού πράσινου, κι αν ναι, σε ποια κομμάτια του νησιού;

7. Πεζοδρόμια
Η πόλη μας υποβαθμίζεται από το πλήθος παράνομων και αντιαισθητικών διαφημιστικών πινακίδων. Παράλληλα, τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα καταλαμβάνουν όλο το εύρος των πεζοδρομίων. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση;

8. Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός
α)Οι κολπίσκοι υψηλού κάλλους στο Λαμπρανό χαρακτηρίστηκαν ως ΠΕΡΠΟ (οικισμός με αυξημένη δόμηση). Πιστεύετε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα ή όχι;
β)Οι αυξημένοι συντελεστές δόμησης δημιούργησαν απάνθρωπες πόλεις. Το νέο Γ.Π.Σ προβλέπει αύξηση των συντελεστών. Ποια είναι η θέση σας, τόσο για το θέμα αυτό, όσο και για τη δημιουργία βιομηχανικών ζωνών στο νησί μας;

9. Καταπατήσεις – Αυθαίρετη Δόμηση
Με ποιό τρόπο σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε τις καταπατήσεις γης και την αυθαίρετη δόμηση στη Σαλαμίνα;

10. Ιχθυοκαλλιέργειες
α) Θα συνηγορήσετε στην έκδοση νέων αδειών για ιχθυοκαλλιέργειες και στην παράταση αδειών των ήδη υπαρχουσών;
β) Θα προβείτε σε ελέγχους για τη νομιμότητα της λειτουργίας και των εγκαταστάσεων τους;

11. Αθλοπαιδίες
α) Είμαστε η μοναδική πόλη στην Ελλάδα με αυτό τον αριθμό κατοίκων που δε διαθέτει στάδια. Με ποιο τρόπο σκέπτεστε να αλλάξετε αυτή την απαράδεκτη εικόνα για το νησί μας;
β) Οι περισσότερες παιδικές χαρές στη Σαλαμίνα είναι επικίνδυνες για τα παιδιά μας. Με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν και να γίνουν ασφαλείς;

12. Αποχέτευση
Ποιά είναι η θέση σας για τη μέχρι τώρα πορεία του έργου της αποχέτευσης και με ποιές ενέργειες και χρονοδιάγραμμα θα βοηθήσετε να ολοκληρωθεί το έργο;

13. Ευρωπαϊκά Προγράμματα για Δήμους
Μέχρι σήμερα ο Δήμος Σαλαμίνας είχε σχεδόν μηδενική συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύντομα η κρατική επιχορήγηση περιορίζεται αισθητά και ότι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κυρίως αναφορικά με το περιβάλλον, μπορούν να επιφέρουν σημαντικά έσοδα και μεγάλα έργα στο Δήμο, με ποιό τρόπο σκοπεύετε να τα εκμεταλλευτείτε;

14. Παραλία Σαλαμίνας
Πώς οραματίζεστε την παραλία Σαλαμίνας προς όφελος της ποιότητας ζωής των κατοίκων;

15. Έδρα Αντιπεριφέρειας Νήσων
Γνωρίζοντας ότι δημιουργείται αντιπεριφέρεια νήσων, σκοπεύετε και με ποιόν τρόπο να διεκδικήσετε την έδρα της στη Σαλαμίνα προς όφελος του νησιού μας;

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Ευριπίδου 13 Α, τκ.18900
Τηλ. 2104640433


https://sites.google.com/site/perivos/anakoinoseis/erotematologioprostousypopsephiousdemarchous

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP