Καταστροφική για το θαλάσσιο περιβάλλον η βιντζότρατα

>> Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Την άμεση εφαρμογή του Μεσογειακού Κανονισμού Αλιείας 1967/2006 στη χώρα μας και την απαγόρευση της αλιείας με βιντζότρατα, ζητούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, MΟm-Εταιρία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, Greenpeace και WWF Ελλάς.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006 «σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα» και τη σχετική Υπουργική Απόφαση 162570/12-01-2007 (ΦΕΚ 60/Β/24-01-2007),  

η αλιεία με βιντζότρατα πρέπει να απαγορευτεί οριστικά έως τις 31 Μαΐου 2010. 

Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει ακόμα στις κατάλληλες ενέργειες για την οριστική απαγόρευση. Μετά από σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο, το θέμα έως σήμερα, παραμένει «υπό εξέταση».

Η βιντζότρατα είναι ένα αλιευτικό εργαλείο με τη μορφή σάκου τράτας, το οποίο σύρεται με βίντσι επάνω σε προστατευόμενα λιβάδια Ποσειδωνίας, καταστρέφοντάς τα1. Επίσης, αλιεύει σε μεγάλο βαθμό νεαρά υπομεγέθη ψάρια, θέτοντας σε κίνδυνο τα ιχθυοαποθέματα και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 350 σκάφη που αλιεύουν με βιντζότρατα, για τα οποία όμως η απαγόρευση δε θα σημάνει απώλεια εργασίας, καθώς έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων αλιευτικών εργαλείων τα οποία ούτως ή άλλως χρησιμοποιούν την περίοδο του έτους που απαγορεύεται να αλιεύουν με βιντζότρατα, και τα οποία είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον.

Την αναγκαιότητα απαγόρευσης της βιντζότρατας για την προστασία του θαλάσσιου μεσογειακού περιβάλλοντος υπογραμμίζει και η Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κα Μαρία Δαμανάκη, η οποία δήλωσε πρόσφατα, ότι η εφαρμογή του Μεσογειακού Κανονισμού Αλιείας θα προχωρήσει οπωσδήποτε, και η Ελλάδα από την 1η Ιουνίου είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Διευκρίνισε επίσης, πως οι τριετείς παρεκλήσεις λήγουν οριστικά την 31η Μαΐου 2010 και ως εκ τούτου αμέσως θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση.

Ως εκ τούτου, οι οργανώσεις καλούν την αρμόδια Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα Κατερίνα Μπατζελή, να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αλιεία, και να παραμείνει συνεπής με τις προεκλογικές προτάσεις της κυβέρνησης για πράσινη ανάπτυξη και βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας.

Περισσότερες πληροφορίες:
Γιώργος Παξιμάδης, WWF Ελλάς, 210 3311987, 6944123679
Άντζελα Λάζου, Greenpeace, 210 3806374-5, 6984617030

http://www.wwf.gr
Φώτο: http://ngphotooftheday.blogspot.com/2008_10_11_archive.html

Δημοσίευση σχολίου

Ανώνυμος,  09 Απριλίου 2010 12:19 μ.μ.  
ΘΕΜΑ: Δελτίο Τύπου – Απάντηση προς στις οικολογικές οργανώσεις από το Πανελλήνιο Σωματείο Βιντζοτρατών για το θέμα της βιώσιμης λειτουργίας του παραδοσιακού εργαλείου Αξιότιμοι Κύριοι, Μετά από σχετικές δημοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο θα θέλαμε να σας απαντήσουμε για τις κατηγορίες που εκτοξεύσατε εναντίον του αλιευτικού εργαλείου της βιντζότρατας βασιζόμενοι σε φήμες, εικασίες και σκοπίμως παρερμηνευμένων δεδομένων από έρευνες με τα οποία σας έχουν στρατηγικά προμηθεύσει μερίδα ανταγωνιστών της παράκτιας ζώνης αλιείας. Στο παρελθόν σας είχαμε προσκαλέσει εγγράφως σε ημερίδα για το θέμα, με παράλληλη παρουσίαση ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑΛ 2000-2006. Δυστυχώς δεν παραβρεθήκατε αν και υπήρξε και σχετική τηλεφωνική επικοινωνία για την ημερίδα. Πώς λοιπόν μπορείτε να εκφράζετε γνώμη για ένα εργαλείο που ποτέ δεν το έχετε δει πώς ακριβώς λειτουργεί, ποτέ δεν έχετε ενημερωθεί από επαγγελματίες του είδους, ποτέ δεν το έχετε συμπεριλάβει σε δικές σας έρευνες σχετικές με την επίπτωση που έχει στο περιβάλλον και ποτέ δεν έχετε αναλογιστεί τις συνέπειες της όποιας κατάργησης του.   Συμφωνούμε στην κατάργηση του εργαλείου ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΩΣ αποδειχθεί από επικυρωμένα αλιευτικά δεδομένα πως συντελεί την καταστροφή που εσείς ισχυρίζεστε. Αντ’ αυτού, σας ενημερώνουμε για την έρευνα που εκπονήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κο Πετράκη, όπου έχει γίνει αποδεκτή από το ΥπΑΑΤ και τα αποτελέσματά της εν ολίγοις είναι θετικά για την συνέχεια της λειτουργίας της βιντζότρατας τόσο για τα ιχθυαποθέματα (8-10% απορριπτόμενα – λιγότερα από κάθε άλλο αλιευτικό εργαλείο, εκ των οποίων μόλις 2% είναι εμπορεύσιμα είδη) όσο και για την επίπτωση στα λιβάδια Ποσειδωνίας (μ.ο. 414υγρής βιομάζας ≈ 27 φυτά/καλάδα τη στιγμή που η αγκυροβόληση ενός απλού σκάφους αναψυχής εκριζώνει έναν μ.ο. 27,6 φυτών σε έναν μόλις κύκλο ρίψης-ανέλκυσης άγκυρας [Francour et al, 1999, Aq.Cons.: Mar. and Fr. Ecos.]). Η πραγματικότητα είναι πως στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 430 σκάφη (πρόσφατο αλιευτικό μητρώο) και όχι 350 όπως εσείς υποστηρίζετε. Επιπλέον, στα σκάφη αυτά εργάζονται 4-5 άτομα ανά σκάφος, συνεπώς αναφερόμαστε για περ. 1800 εργαζόμενους εκ των οποίων εάν η βιντζότρατα τροποποιήσει την λειτουργία της προς δίχτυα και παραγάδια, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1200 άτομα θα απολυθούν και κατά συνέπεια θα απολεσθούν οι σχετικές ασφαλιστικές τους εισφορές προς τον ΟΓΑ. Επίσης, οι τεχνικές και εμπειρικές γνώσεις των αλιέων με βιντζότρατα είναι τόσο ελλιπείς στην ορθή χρήση εναλλακτικών μεθόδων αλιείας ώστε η αλιεία για αυτούς δεν θα είναι βιώσιμη. Τέλος, αναφέρεστε σε «άλλα αλιευτικά εργαλεία … τα οποία είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον», πράγμα το οποίο ΔΕΝ ισχύει καθώς σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ οι απορριπτόμενες ποσότητες με μανωμένα δίχτυα κυμαίνονται από 10-26% ανάλογα με την περιοχή και τα στατικά δίχτυα (και οι πρακτικές εκείνων που τα χρησιμοποιούν…) είναι η κύρια αιτία θανάτωσης των θαλάσσιων χελωνών, δελφινιών και της μεσογειακής φώκιας. Τελειώνοντας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η βιντζότρατα είναι ένα παραδοσιακό, παράκτιο, παραγωγικό και βιώσιμο αλιευτικό εργαλείο εξαρτώμενο από τη στεριά που δεμένο σε αυτή ανασύρει το δίχτυ πολύ αργά (5μ/λεπτό) και δεν το σέρνει από πίσω όπως η μηχανότρατα και άρα κακώς συντάσσεται στα άκρως δυναμικά εργαλεία. Θεωρούμε πως καλό θα ήταν να γίνει μια συνάντηση ώστε να ενημερωθείτε από τους άμεσα ενδιαφερόμενους για το ζήτημα, παρουσία και επιστημόνων που έχουν ασχοληθεί με το θέμα καθώς είναι επιβεβλημένο να ενημερώνεστε όχι μόνο από τον θύτη αλλά και από το θύμα… Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση. Με τιμή, Για το Δ.Σ. της ΕΕΠΕΑΜ

1 comments:

Ανώνυμος,  9 Απριλίου 2010 - 12:19 μ.μ.  

ΘΕΜΑ: Δελτίο Τύπου – Απάντηση προς στις οικολογικές οργανώσεις από το Πανελλήνιο Σωματείο Βιντζοτρατών για το θέμα της βιώσιμης λειτουργίας του παραδοσιακού εργαλείου

Αξιότιμοι Κύριοι,

Μετά από σχετικές δημοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο θα θέλαμε να σας απαντήσουμε για τις κατηγορίες που εκτοξεύσατε εναντίον του αλιευτικού εργαλείου της βιντζότρατας βασιζόμενοι σε φήμες, εικασίες και σκοπίμως παρερμηνευμένων δεδομένων από έρευνες με τα οποία σας έχουν στρατηγικά προμηθεύσει μερίδα ανταγωνιστών της παράκτιας ζώνης αλιείας.

Στο παρελθόν σας είχαμε προσκαλέσει εγγράφως σε ημερίδα για το θέμα, με παράλληλη παρουσίαση ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑΛ 2000-2006. Δυστυχώς δεν παραβρεθήκατε αν και υπήρξε και σχετική τηλεφωνική επικοινωνία για την ημερίδα.

Πώς λοιπόν μπορείτε να εκφράζετε γνώμη για ένα εργαλείο που ποτέ δεν το έχετε δει πώς ακριβώς λειτουργεί, ποτέ δεν έχετε ενημερωθεί από επαγγελματίες του είδους, ποτέ δεν το έχετε συμπεριλάβει σε δικές σας έρευνες σχετικές με την επίπτωση που έχει στο περιβάλλον και ποτέ δεν έχετε αναλογιστεί τις συνέπειες της όποιας κατάργησης του.

Συμφωνούμε στην κατάργηση του εργαλείου ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΩΣ αποδειχθεί από επικυρωμένα αλιευτικά δεδομένα πως συντελεί την καταστροφή που εσείς ισχυρίζεστε. Αντ’ αυτού, σας ενημερώνουμε για την έρευνα που εκπονήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κο Πετράκη, όπου έχει γίνει αποδεκτή από το ΥπΑΑΤ και τα αποτελέσματά της εν ολίγοις είναι θετικά για την συνέχεια της λειτουργίας της βιντζότρατας τόσο για τα ιχθυαποθέματα (8-10% απορριπτόμενα – λιγότερα από κάθε άλλο αλιευτικό εργαλείο, εκ των οποίων μόλις 2% είναι εμπορεύσιμα είδη) όσο και για την επίπτωση στα λιβάδια Ποσειδωνίας (μ.ο. 414υγρής βιομάζας ≈ 27 φυτά/καλάδα τη στιγμή που η αγκυροβόληση ενός απλού σκάφους αναψυχής εκριζώνει έναν μ.ο. 27,6 φυτών σε έναν μόλις κύκλο ρίψης-ανέλκυσης άγκυρας [Francour et al, 1999, Aq.Cons.: Mar. and Fr. Ecos.]).

Η πραγματικότητα είναι πως στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 430 σκάφη (πρόσφατο αλιευτικό μητρώο) και όχι 350 όπως εσείς υποστηρίζετε. Επιπλέον, στα σκάφη αυτά εργάζονται 4-5 άτομα ανά σκάφος, συνεπώς αναφερόμαστε για περ. 1800 εργαζόμενους εκ των οποίων εάν η βιντζότρατα τροποποιήσει την λειτουργία της προς δίχτυα και παραγάδια, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1200 άτομα θα απολυθούν και κατά συνέπεια θα απολεσθούν οι σχετικές ασφαλιστικές τους εισφορές προς τον ΟΓΑ. Επίσης, οι τεχνικές και εμπειρικές γνώσεις των αλιέων με βιντζότρατα είναι τόσο ελλιπείς στην ορθή χρήση εναλλακτικών μεθόδων αλιείας ώστε η αλιεία για αυτούς δεν θα είναι βιώσιμη. Τέλος, αναφέρεστε σε «άλλα αλιευτικά εργαλεία … τα οποία είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον», πράγμα το οποίο ΔΕΝ ισχύει καθώς σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ οι απορριπτόμενες ποσότητες με μανωμένα δίχτυα κυμαίνονται από 10-26% ανάλογα με την περιοχή και τα στατικά δίχτυα (και οι πρακτικές εκείνων που τα χρησιμοποιούν…) είναι η κύρια αιτία θανάτωσης των θαλάσσιων χελωνών, δελφινιών και της μεσογειακής φώκιας.

Τελειώνοντας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η βιντζότρατα είναι ένα παραδοσιακό, παράκτιο, παραγωγικό και βιώσιμο αλιευτικό εργαλείο εξαρτώμενο από τη στεριά που δεμένο σε αυτή ανασύρει το δίχτυ πολύ αργά (5μ/λεπτό) και δεν το σέρνει από πίσω όπως η μηχανότρατα και άρα κακώς συντάσσεται στα άκρως δυναμικά εργαλεία. Θεωρούμε πως καλό θα ήταν να γίνει μια συνάντηση ώστε να ενημερωθείτε από τους άμεσα ενδιαφερόμενους για το ζήτημα, παρουσία και επιστημόνων που έχουν ασχοληθεί με το θέμα καθώς είναι επιβεβλημένο να ενημερώνεστε όχι μόνο από τον θύτη αλλά και από το θύμα…

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση.

Με τιμή,
Για το Δ.Σ. της ΕΕΠΕΑΜ

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP