Καταστροφική για το θαλάσσιο περιβάλλον η βιντζότρατα

>> Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Την άμεση εφαρμογή του Μεσογειακού Κανονισμού Αλιείας 1967/2006 στη χώρα μας και την απαγόρευση της αλιείας με βιντζότρατα, ζητούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, MΟm-Εταιρία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας, Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, Greenpeace και WWF Ελλάς.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006 «σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα» και τη σχετική Υπουργική Απόφαση 162570/12-01-2007 (ΦΕΚ 60/Β/24-01-2007),  

η αλιεία με βιντζότρατα πρέπει να απαγορευτεί οριστικά έως τις 31 Μαΐου 2010. 

Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει ακόμα στις κατάλληλες ενέργειες για την οριστική απαγόρευση. Μετά από σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο, το θέμα έως σήμερα, παραμένει «υπό εξέταση».

Η βιντζότρατα είναι ένα αλιευτικό εργαλείο με τη μορφή σάκου τράτας, το οποίο σύρεται με βίντσι επάνω σε προστατευόμενα λιβάδια Ποσειδωνίας, καταστρέφοντάς τα1. Επίσης, αλιεύει σε μεγάλο βαθμό νεαρά υπομεγέθη ψάρια, θέτοντας σε κίνδυνο τα ιχθυοαποθέματα και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 350 σκάφη που αλιεύουν με βιντζότρατα, για τα οποία όμως η απαγόρευση δε θα σημάνει απώλεια εργασίας, καθώς έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης άλλων αλιευτικών εργαλείων τα οποία ούτως ή άλλως χρησιμοποιούν την περίοδο του έτους που απαγορεύεται να αλιεύουν με βιντζότρατα, και τα οποία είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον.

Την αναγκαιότητα απαγόρευσης της βιντζότρατας για την προστασία του θαλάσσιου μεσογειακού περιβάλλοντος υπογραμμίζει και η Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κα Μαρία Δαμανάκη, η οποία δήλωσε πρόσφατα, ότι η εφαρμογή του Μεσογειακού Κανονισμού Αλιείας θα προχωρήσει οπωσδήποτε, και η Ελλάδα από την 1η Ιουνίου είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Διευκρίνισε επίσης, πως οι τριετείς παρεκλήσεις λήγουν οριστικά την 31η Μαΐου 2010 και ως εκ τούτου αμέσως θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωση.

Ως εκ τούτου, οι οργανώσεις καλούν την αρμόδια Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα Κατερίνα Μπατζελή, να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αλιεία, και να παραμείνει συνεπής με τις προεκλογικές προτάσεις της κυβέρνησης για πράσινη ανάπτυξη και βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας.

Περισσότερες πληροφορίες:
Γιώργος Παξιμάδης, WWF Ελλάς, 210 3311987, 6944123679
Άντζελα Λάζου, Greenpeace, 210 3806374-5, 6984617030

http://www.wwf.gr
Φώτο: http://ngphotooftheday.blogspot.com/2008_10_11_archive.html

Δημοσίευση σχολίου

Ανώνυμος,  09 Απριλίου 2010 12:19 μ.μ.  
ΘΕΜΑ: Δελτίο Τύπου – Απάντηση προς στις οικολογικές οργανώσεις από το Πανελλήνιο Σωματείο Βιντζοτρατών για το θέμα της βιώσιμης λειτουργίας του παραδοσιακού εργαλείου Αξιότιμοι Κύριοι, Μετά από σχετικές δημοσιεύσεις στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο θα θέλαμε να σας απαντήσουμε για τις κατηγορίες που εκτοξεύσατε εναντίον του αλιευτικού εργαλείου της βιντζότρατας βασιζόμενοι σε φήμες, εικασίες και σκοπίμως παρερμηνευμένων δεδομένων από έρευνες με τα οποία σας έχουν στρατηγικά προμηθεύσει μερίδα ανταγωνιστών της παράκτιας ζώνης αλιείας. Στο παρελθόν σας είχαμε προσκαλέσει εγγράφως σε ημερίδα για το θέμα, με παράλληλη παρουσίαση ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΑΛ 2000-2006. Δυστυχώς δεν παραβρεθήκατε αν και υπήρξε και σχετική τηλεφωνική επικοινωνία για την ημερίδα. Πώς λοιπόν μπορείτε να εκφράζετε γνώμη για ένα εργαλείο που ποτέ δεν το έχετε δει πώς ακριβώς λειτουργεί, ποτέ δεν έχετε ενημερωθεί από επαγγελματίες του είδους, ποτέ δεν το έχετε συμπεριλάβει σε δικές σας έρευνες σχετικές με την επίπτωση που έχει στο περιβάλλον και ποτέ δεν έχετε αναλογιστεί τις συνέπειες της όποιας κατάργησης του.   Συμφωνούμε στην κατάργηση του εργαλείου ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΩΣ αποδειχθεί από επικυρωμένα αλιευτικά δεδομένα πως συντελεί την καταστροφή που εσείς ισχυρίζεστε. Αντ’ αυτού, σας ενημερώνουμε για την έρευνα που εκπονήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κο Πετράκη, όπου έχει γίνει αποδεκτή από το ΥπΑΑΤ και τα αποτελέσματά της εν ολίγοις είναι θετικά για την συνέχεια της λειτουργίας της βιντζότρατας τόσο για τα ιχθυαποθέματα (8-10% απορριπτόμενα – λιγότερα από κάθε άλλο αλιευτικό εργαλείο, εκ των οποίων μόλις 2% είναι εμπορεύσιμα είδη) όσο και για την επίπτωση στα λιβάδια Ποσειδωνίας (μ.ο. 414υγρής βιομάζας ≈ 27 φυτά/καλάδα τη στιγμή που η αγκυροβόληση ενός απλού σκάφους αναψυχής εκριζώνει έναν μ.ο. 27,6 φυτών σε έναν μόλις κύκλο ρίψης-ανέλκυσης άγκυρας [Francour et al, 1999, Aq.Cons.: Mar. and Fr. Ecos.]). Η πραγματικότητα είναι πως στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 430 σκάφη (πρόσφατο αλιευτικό μητρώο) και όχι 350 όπως εσείς υποστηρίζετε. Επιπλέον, στα σκάφη αυτά εργάζονται 4-5 άτομα ανά σκάφος, συνεπώς αναφερόμαστε για περ. 1800 εργαζόμενους εκ των οποίων εάν η βιντζότρατα τροποποιήσει την λειτουργία της προς δίχτυα και παραγάδια, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1200 άτομα θα απολυθούν και κατά συνέπεια θα απολεσθούν οι σχετικές ασφαλιστικές τους εισφορές προς τον ΟΓΑ. Επίσης, οι τεχνικές και εμπειρικές γνώσεις των αλιέων με βιντζότρατα είναι τόσο ελλιπείς στην ορθή χρήση εναλλακτικών μεθόδων αλιείας ώστε η αλιεία για αυτούς δεν θα είναι βιώσιμη. Τέλος, αναφέρεστε σε «άλλα αλιευτικά εργαλεία … τα οποία είναι περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον», πράγμα το οποίο ΔΕΝ ισχύει καθώς σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΕΘΕ οι απορριπτόμενες ποσότητες με μανωμένα δίχτυα κυμαίνονται από 10-26% ανάλογα με την περιοχή και τα στατικά δίχτυα (και οι πρακτικές εκείνων που τα χρησιμοποιούν…) είναι η κύρια αιτία θανάτωσης των θαλάσσιων χελωνών, δελφινιών και της μεσογειακής φώκιας. Τελειώνοντας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η βιντζότρατα είναι ένα παραδοσιακό, παράκτιο, παραγωγικό και βιώσιμο αλιευτικό εργαλείο εξαρτώμενο από τη στεριά που δεμένο σε αυτή ανασύρει το δίχτυ πολύ αργά (5μ/λεπτό) και δεν το σέρνει από πίσω όπως η μηχανότρατα και άρα κακώς συντάσσεται στα άκρως δυναμικά εργαλεία. Θεωρούμε πως καλό θα ήταν να γίνει μια συνάντηση ώστε να ενημερωθείτε από τους άμεσα ενδιαφερόμενους για το ζήτημα, παρουσία και επιστημόνων που έχουν ασχοληθεί με το θέμα καθώς είναι επιβεβλημένο να ενημερώνεστε όχι μόνο από τον θύτη αλλά και από το θύμα… Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση. Με τιμή, Για το Δ.Σ. της ΕΕΠΕΑΜ

Read more...

Το νησί που το κατάπιε η θάλασσα

>> Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Η κλιματική αλλαγή έλυσε μια για πάντα τη διαμάχη που διήρκεσε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές για την κυριότητα ενός μικρού νησιού.


Το νησί εξαφανίστηκε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και έτσι οι δύο χώρες έμειναν με τα επιχειρήματα περί κυριαρχικών δικαιωμάτων στα χέρια, σε ένα πρόβλημα από το μέλλον, που ανακύπτει τελικά πολύ συντομότερα από ότι είχαν οι περισσότεροι φανταστεί…

Το μικρό νησί Νιου Μουρ στον κόλπο της Βεγγάλης το οποίο για χρόνια αποτελούσε αντικείμενο διαμάχης μεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές βρίσκεται πια εξολοκλήρου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο του Τζανταβπουρ της Καλκούτας. 
 «Ότι οι δύο χώρες δεν κατάφεραν να επιλύσουν μέσω των χρόνιων διαπραγματεύσεων, το επίλυσε η κλιματική αλλαγή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ωκεανογράφος του Πανεπιστημίου Σουγκάτα Χάζρα.

Ο κόλπος της Βεγγάλης και η ευρύτερη περιοχή στην οποία κατοικούν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι είναι από τις πλέον ευάλωτες του πλανήτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η άνοδος της στάθμης των υδάτων στην περιοχή είχε επισημανθεί εδώ και δεκαετίες. Τη δεκαετία του ’90 η στάθμη των υδάτων υπολογιζόταν σε 3 εκατοστά το χρόνο. Τη δεκαετία του 2000 όμως, τα ύδατα ανέβαιναν κατά 5 εκ. ετησίως, με τελικό αποτέλεσμα την εξαφάνιση του νησιού, η οποία επιβεβαιώθηκε τόσο από δορυφορικές φωτογραφίες, όσο και από θαλάσσιες περιπολίες στην περιοχή. «Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για αποτέλεσμα επίπτωσης της κλιματικής αλλαγής» σχολίασε σχετικά ο κ. Χαζρά.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που εξαφανίζεται νησί στην περιοχή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το 1996 είχε εξαφανιστεί το νησί Λοχατσάρα, αναγκάζοντας τους κατοίκους του να μεταναστεύσουν σε ηπειρωτικές περιοχές. Τώρα και άλλα νησιά στην ευρύτερη περιοχή Σουνταρμπάνς, στην οποία και άνηκε το νησί, βρίσκονται υπό εξαφάνιση. Λόγω της εξαιρετικά πλούσιας βιοποικιλότητας στα εδάφη της, η περιοχή έχει ανακηρυχτεί εθνικό πάρκο, βιότοπος της υπό εξαφάνιση τίγρης της Βεγγάλης και άλλων σπάνιων ζώων, αλλά και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την Ουνέσκο.

Η κάλυψη του νησιού από τη θάλασσα, επιβεβαιώνει τους πλέον απαισιόδοξους υπολογισμούς των επιστημόνων από ολόκληρο τον πλανήτη, για τους κινδύνους της ανόδου της στάθμης των υδάτων και τους ανυπολόγιστους κινδύνους που αυτή εμπεριέχει.

 Όμως, η κατάσταση θα γίνει πραγματικά εφιαλτική αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι που εκφράζονται για το  παρακείμενο Μπαγκλαντές, το πάμφτωχο πυκνοκατοικημένο κράτος των 160 εκατομμυρίων ανθρώπων, η πλειοψηφία των οποίων ζουν σε περιοχές κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ή σε μηδενικό υψόμετρο.

Με τη χώρα να έχει ήδη αντιμετωπίσει περισσότερο από κάθε άλλη τις καταστροφικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050, τουλάχιστον 40 εκατομμύρια κάτοικοί της θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν, για να μην κατακλυστούν από τα νερά που θα σκεπάσουν τις περιοχές τους.

(Πηγές: AFP, Independent)
Άρης Καπαράκης
Συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων
aris@solon.org.gr


http://www.solon.org.gr/index.php/2008-07-15-19-12-00/53-2008-07-15-14-19-03/1682-nea-atlantida.html

Read more...

Φωτορύπανση - επιπτώσεις στο οικοσύστημα και στην οικονομία

>> Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Ο τεχνητός φωτισμός αποτελεί χρήσιμο και αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού, καθώς με τη χρήση του επεκτείνονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ή πραγματοποιούνται σε χώρους στους οποίους ο ηλιακός φωτισμός είναι ανεπαρκής. Η κακή χρήση του όμως προκαλεί το πρόβλημα της φωτορύπανσης. Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό στους αστρονόμους αλλά και στους ερασιτέχνες αστρονόμους. Οφείλεται στην αντανάκλαση του τεχνητού φωτισμού από τα συστατικά της γήινης ατμόσφαιρας. Στην επίλυση του θα μπορούσε να συμβάλει η γνωστοποίηση στους αρμόδιους φορείς, καθώς και η σχετική ενημέρωση των πολιτών, των άλλων συνεπειών της φωτορύπανσης οι οποίες είναι σοβαρότερες.

Οι συνέπειες αυτές είναι 1) οικονομικές, 2) οικολογικές, 3) συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και 4) θάμβωση. Κατ’ αρχάς πρέπει να δοθεί ο σωστός ορισμός του φαινομένου. Οι ορισμοί που έχουν δημοσιευθεί είναι περίπου σαν τον παρακάτω:

Φωτορύπανση είναι η παρεμπόδιση της θέασης ουρανίων αντικειμένων από τον
τεχνητό φωτισμό. Με τον ορισμό αυτό διαφωνώ διότι περιορίζεται σε ένα μικρό μέρος του προβλήματος. Πρέπει να διατυπωθεί ορισμός αντίστοιχος με εκείνον της ηχορύπανσης ή της
ρύπανσης γενικώς.

Ο ορισμός της ηχορύπανσης είναι: Ηχορύπανση είναι το φαινόμενο ύπαρξης ανεπιθύμητων ήχωνοι οποίοι παρεμποδίζουν την ακρόαση επιθυμητών, ή λόγω έντασης προκαλούν δυσφορία. Σε αντιστοιχία με τον ορισμό της ηχορύπανσης, ως φωτορύπανση θα πρέπει να ορίσουμε την ύπαρξη ανεπιθύμητου φωτισμού ο οποίος παρεμποδίζει τη θέαση αντικειμένων τα οποία επιδιώκουμε να δούμε, ή προκαλεί όχληση.

Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει τον ορισμό της φωτορύπανσης, όπως την εννοούμε οι παρατηρητές του ουρανού και επιπλέον: Τη θάμβωση που προκαλείται στους οδηγούς από την κακή τοποθέτηση και κακή κατασκευή των φωτιστικών σωμάτων των οδών, καθώς και την όχληση που προκαλούν τα φωτιστικά αυτά, όταν φωτίζουν τις κατοικίες μας και προκαλούν προβλήματα αϋπνίας. Θάμβωση προκαλείται ακόμη από την ύπαρξη πολλών φωτεινών διαφημιστικών πινακίδων.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων επιβάλλεται τα φωτιστικά των εξωτερικών χώρων, να είναι έτσι κατασκευασμένα ώστε να φωτίζουν μόνον τα αντικείμενα για τα οποία προορίζονται. Παράδειγμα: τα φωτιστικά των οδών να φωτίζουν μόνον το οδόστρωμα, διότι όταν οι οδηγοί βλέπουν ταυτόχρονα τις φωτεινές πηγές τους, δηλαδή τις λάμπες των φωτιστικών, προκαλείται θάμβωση η οποία περιορίζει την ορατότητα στη επιθυμητή απόσταση.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΦΩΤΟΡΥΠΑΝΣΗΣ
Όταν τα φωτιστικά του νυκτερινού φωτισμού δεν φωτίζουν μόνον τις επιθυμητές επιφάνειες, προκαλούν τα παρακάτω προβλήματα:

1) παρεμποδίζουν τη θέαση του έναστρου ουρανού και προκαλούν θάμβωση γενικώς.
2) προκαλούν οικολογικά προβλήματα.
3) έχουν οικονομικές επιπτώσεις
4) συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ
Η φωτορύπανση συντελεί στη δημιουργία ενός φωτεινού υποβάθρου το οποίο παρεμποδίζει τη θέαση των ουρανίων αντικειμένων. Από περιοχές με φωτορύπανση μπορούμε να δούμε μόνον το Φεγγάρι και τους πολύ λαμπερούς αστέρες, χωρίς όμως καλή ευκρίνεια.

Από περιοχές χωρίς φωτορύπανση μπορούμε, με γυμνό μάτι, να διακρίνουμε τα χρώματα των αστέρων, να δούμε πολύ αμυδρούς αστέρες, σμήνη αστέρων, νεφελώματα, να αναγνωρίσουμε αστερισμούς, να δούμε τους λαμπερούς πλανήτες, κυρίως τον Δία και την Αφροδίτη να μεταβάλουν τη θέση τους στον ουράνιο θόλο κατά τη διάρκεια ενός έτους ή ακόμη κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου. Με τη χρήση οπτικών οργάνων μπορούμε να διεισδύσουμε βαθύτερα στο Σύμπαν και να δούμε λεπτομέρειες.

Ο έναστρος ουρανός αποτελούσε πάντοτε πηγή έμπνευσης των ανθρώπων, όποια ιδιότητα και αν κατείχαν, του επιστήμονα, του λογοτέχνη, του καλλιτέχνη, του φιλοσόφου. Όλοι μας έχουμε φιλοσοφικές ανησυχίες. Όλοι σχεδόν αισθανθήκαμε την ανείπωτη έλξη και το δέος του ουρανού, καθώς πιστέψαμε από ένστικτο και όχι μετά από επιστημονική τεκμηρίωση, ότι ο ουρανός κρύβει το μυστικό της ύπαρξής μας, της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας εξωγήινων όντων, θεοτήτων κτλ.

Δυστυχώς στην εποχή μας υπάρχουν έφηβοι οι οποίοι, εξ’ αιτίας της φωτορύπανσης, δεν είχαν την τύχη να αντικρύσουν τον έναστρο ουρανό μακριά από τα φώτα της πόλης ή κάποιων φωτισμένων εγκαταστάσεων, κατά τη διάρκεια μιας καθαρής και ασέληνης νύχτας.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Ο ισχυρός νυκτερινός φωτισμός αποπροσανατολίζει τα νυκτόβια ζώα, κυρίως έντομα και πουλιά, αλλά και τις θαλάσσιες χελώνες, διαταράσσοντας έτσι το οικοσύστημα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Μελέτη που έγινε στις Η.Π.Α. έδειξε ότι μεγάλο μέρος του εξωτερικού φωτισμού καταναλώνεται άσκοπα καθώς ένα ποσοστό 30% φωτίζει τον ουρανό και έτσι υπάρχει απώλεια κόστους που υπερβαίνει το ενάμιση δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο. Στο ποσοστό αυτό δεν συνυπολογίζεται εκείνο που φωτίζει επιφάνειες τις οποίες δεν προορίζεται να φωτίζει, όπως για παράδειγμα τα φωτιστικά των δημόσιων δρόμων φωτίζουν τα παρακείμενα οικόπεδα και κτίσματα.
«Ξοδεύουμε δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να φωτίζουμε τις κοιλιές των πουλιών και των αεροπλάνων», είπε ο Αμερικανός αστρονόμος David Crawford, από τους ιδρυτές της International Dark Sky Association.

Στην Ελλάδα η σχετική άσκοπη δαπάνη, αναλογικά είναι σαφώς μεγαλύτερη, λόγω κακής ποιότητας των ελληνικών φωτιστικών σωμάτων. Όλοι γνωρίζουμε τα φωτιστικά σφαιρικού σχήματος, πολλών πόλεων, χωριών και ιδιωτικών χώρων, τα οποία φωτίζουν κυρίως τον ουρανό. Σύμφωνα με στοιχεία του 1997 στην Αττική έχουν δαπανηθεί 13,7.106 KWH και στη Θεσσαλονίκη 3,53.106 KWH για άσκοπο φωτισμό του ουρανού.

Κατά την άποψή μου οι οικονομικές επιπτώσεις είναι ίσως οι μόνες οι οποίες θα μπορούσαν να προβληματίσουν τις κυβερνήσεις των κρατών ώστε να ασχοληθούν με το φαινόμενο αυτό και να αποφασίσουν να συμβάλουν στην επίλυση του.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Ο νυκτερινός φωτισμός πραγματοποιείται, σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα, με κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Για κάθε δαπανωμένη KWH η ατμόσφαιρα εμπλουτίζεται περίπου με ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα, δηλαδή με 509 L διοξειδίου του άνθρακα μετρημένα σε πρότυπες συνθήκες.

Τα παραπάνω ισχύουν για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες αυτές διαθέτουν διαφόρων τύπων μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από αυτές εκείνες που μετατρέπουν την αιολική ενέργεια σε ηλεκτρική, την ηλιακή σε ηλεκτρική, αυτές που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από υδατοπτώσεις και τα πυρηνικά εργοστάσια δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με CO2. Όσες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όμως καταναλώνουν ορυκτά καύσιμα παράγουν μεγάλες ποσότητες CO2.

Συγκεκριμένα στους παρακάτω τύπους καυσίμων, αντιστοιχούν οι εξής αντίστοιχες ποσότητες παραγομένου CO2/KWH. Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικώς και σύμφωνα με τη WWF έχουμε:

Φυσικό αέριο 0,52Kg
Γαιάνθρακας 0,92Kg
Λιγνίτης 1,25Kg


Για την Ελλάδα σύμφωνα με το ΤΕΙ Κοζάνης έχουμε:

Φυσικό αέριο 0,40Kg
Λιγνίτης 1,20Kg


Σύμφωνα όμως με έκθεση της WWF για τις 30 πιο ρυπογόνες μονάδες ηλεκτρισμού στην Ευρώπη το 2006, οι σταθμοί της ΔΕΗ στον Άγιο Δημήτριο και την Καρδιά Κοζάνης, καταλαμβάνουν την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με αέρια του θερμοκηπίου.

Συγκεκριμένα, ο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον κατάλογο, με εκπομπές που φτάνουν τα 1.350 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη κιλοβατώρα και 12,4 εκατομμύρια τόνους CO2 ετησίως. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο ΑΗΣ Καρδιάς με 1.250 γραμμάρια CO2 ανά κιλοβατώρα και 8,8 εκατομμύρια τόνους CO2 ετησίως.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Κάποια αέρια, έχουν την ιδιότητα να απορροφούν την ηλιακή θερμότητα και να συντελούν με τον τρόπο αυτό στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και κατ’ επέκταση του πλανήτη. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τα κυριότερα από αυτά είναι: το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και τα οξείδια του αζώτου. Από τα προαναφερθέντα αέρια μεγαλύτερη συμβολή στο φαινόμενο έχει το διοξείδιο του άνθρακα, όχι διότι ανά μονάδα όγκου ή μάζας κατακρατεί περισσότερη θερμότητα, αλλά διότι βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερη ποσότητα από τα άλλα. Το φαινόμενο αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με την εξάπλωση και συρρίκνωση παγετώνων, η οποία οφείλεται στην περιοδική μεταβολή της εκκεντρότητας της τροχιάς περιφοράς της Γης. (Κύκλοι Μιλάνκοβιτς)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η φωτορυπανση πρέπει να ενταχθεί στις αιτίες που συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Δεν πρέπει να θεωρείται μόνον πρόβλημα των αστρονόμων και των ερασιτεχνών αστρονόμων. Μόνον έτσι θα προβληματισθούν όλοι οι πολίτες και θα απαιτήσουν τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Πολυχρόνης Σ. Καραγκιοζίδης
Χημικός M.Sc - Σχολικός Σύμβουλος
info@polkarag.gr

http://www.astrosynedrio2007.gr/praktika/chapters/Karagiozidis-Lightpollution.pdf

Read more...

H Ώρα της Γης 2010: The toxic generation

>> Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010Read more...

Η... "Ώρα της Ελλάδας"

>> Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

[...] Γη  δεν ξέρω αν τo έμαθες, αλλά η Ελλάδα προσπαθεί να είναι πρώτη σε συμμετοχές για την Σαββατιάτικη ΄΄ Ώρα σου "! 

Τώρα μπορείς να κοιμηθείς ήσυχη. Θα προτιμούσα  η Ελλάδα να είναι πρώτη σε οικολογική συνείδηση και όχι τώρα, αλλά εδώ και πολλά χρόνια. Θα προτιμούσα να διάβαζα ότι οι Έλληνες θα ήταν περισσότερο οικολογικοί και ευαίσθητοι για το περιβάλλον όχι μόνο το Σάββατο που θα μας έρθει, αλλά όλες τις μέρες του χρόνου. Δεν είμαστε, όμως.

Η περίφημη πλέον ΄΄Ώρα της Γης" είναι η καλύτερη αφορμή για να απενοχοποιηθούμε και να πιστέψουμε μέσα μας ότι κάτι κάναμε κι εμείς για να βοηθήσουμε τον δύσμοιρο  πλανήτη μας. Αυτές οι δράσεις είναι το καλύτερο γιατρικό στις τύψεις μας, είναι η καλύτερη δικαιολογία για να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας. Αν σβήσουμε τα φώτα για μία ώρα το Σάββατο θα έχουμε κάνει την καλή πράξη, ανεξάρτητα αν όλες τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου το χέρι μας ξεχνάει να πατήσει τον διακόπτη του off.

Το Σάββατο θα κατεβάσουμε τον διακόπτη για μία ώρα, αλλά την ίδια μέρα θα έχουμε πετάξει τα χαρτιά μας στον κάδο απορριμμάτων και όχι σε αυτόν της ανακύκλωσης. Έτσι είμαστε, δεν αλλάζουμε. Δώστε μας δημοσιότητα και πάρτε μας την ψυχή. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα σωθεί ο πλανήτης, αλλά να ακουστεί σε κάθε γωνιά του ότι η Ελλάδα ήταν πρώτη σε συμμετοχές στην "Ωρα της Γης".Υπάρχει και ο αντίλογος, αυτός που  θα πει ότι "κάλλιο αργά παρά ποτέ" ή αυτός που θα πει με εμφατικό τρόπο πως "καλά τα λες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Σάββατο δεν θα πάρω μέρος στην Ώρα της Γης για να... πιστοποιήσω την ταυτότητά μας". Συμφωνώ.

Μακάρι αυτή η "Ωρα της Γης" να είναι αρχή για έναν καλύτερο και πιο οικολογικό κόσμο. 

Έχω, όμως την εντύπωση πως την επόμενη ώρα θα τα έχουμε ξεχάσει όλα, θα έχουμε κάνει την αυτοκάθαρσή μας επειδή υποτίθεται πως κάναμε την καλή πράξη και θα γυρίσουμε στον κλασικό τρόπο ζωής. Σε αυτόν που περνάει σε πρώτη μοίρα το εγώ και μετά το εμείς.

Αυτή την ώρα υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στους «παλαίμαχους» της οικολογίας, οι οποίοι βλέπουν ότι έχουν χάσει το παιχνίδι.

Αυτοί που κατέχουν το χρήμα καπηλευτήκαν την οικολογία και φυσικά δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για το περιβάλλον. Για αυτό και βλέπετε σε όλες τις χώρες της Γης το καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης να επικρατεί, είτε οι χώρες είναι Σοσιαλιστικές ή Κομμουνιστικές, είτε όχι.

Σ. Α. Νικολάου


Περισσότερα: www.piraeuspress.gr

Read more...

Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

>> Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

Η 21η Μαρτίου συμπίπτει με την έναρξη της εαρινής ισημερίας και την πρώτη ημέρα της άνοιξης. Ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας από τον FAO κατά τη Γενική Συνέλευση του 1971 στη Ρώμη. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας επισημαίνουν ωστόσο τα προβλήματα που υπάρχουν τονίζοντας ότι τα δασικά οικοσυστήματα υποβαθμίζονται και καταστρέφονται με επιταχυνόμενους ρυθμούς, είτε από τις πυρκαγιές είτε από τις καταπατήσεις, ενώ οι δημόσιες αρχές και οι μηχανισμοί προστασίας, αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο ρόλο τους.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο τονίζει την ανάγκη μείωσης του αριθμού των δασικών πυρκαγιών, αναδιοργάνωσης της δασικής υπηρεσίας και κατάρτισης Δασολογίου και Δασικών Χαρτών, ενώ προσθέτει ότι η ελληνική δασοπονία σήμερα χαρακτηρίζεται από έλλειψη στρατηγικής και προσανατολισμού για τη διαχείριση και προστασία των δασών.

Επισημαίνει ότι είναι επιβεβλημένη η αναθεώρηση του μοντέλου ανάπτυξης και η ενσωμάτωση σε κάθε αναπτυξιακό πρότυπο, είτε αφορά τα δάση είτε το φυσικό περιβάλλον. Όπως αναφέρει το Επιμελητήριο, με τους Δασικούς Χάρτες θωρακίζεται με τον πιο αποτελεσματικό και νόμιμο τρόπο η δημόσια περιουσία και ο φυσικός πλούτος της χώρας, ενώ με το Δασολόγιο αποκτούμε το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο για την εφαρμογή πολιτικών προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης των δασικών οικοσυστημάτων.

Η μείωση του αριθμού των δασικών πυρκαγιών και των εκτάσεων που καταστρέφονται κάθε χρόνο επιβάλλει την αναθεώρηση του σχεδιασμού και την αξιοποίηση όλων των φορέων με στόχο την πρόληψη των πυρκαγιών και την αποτελεσματική καταστολή τους, σημειώνει το Επιμελητήριο, καλώντας την Πολιτεία «να κατανοήσει ότι η πρόληψη είναι η σημαντικότερη συνιστώσα του προβλήματος και να κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους σε αυτήν και όχι όπως γίνεται σήμερα που διατίθενται μονομερώς υπέρ της καταστολής».

Επίσης, το Επιμελητήριο προτείνει την πλήρη ενσωμάτωση των δασικών υπηρεσιών, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. «Η ποιότητα ζωής είναι το ζητούμενο για κάθε πολίτη και αυτό προϋποθέτει δράσεις για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, στα μεγάλα κυρίως αστικά κέντρα. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο δασικής πολιτικής που δίνεται πρωταρχική σημασία στην περιβαλλοντική συνεισφορά των δασικών οικοσυστημάτων, θεωρείται απαραίτητη η αξιοποίηση της πολύτιμης και διεπιστημονικής κατάρτισης και γνώσης, που διαθέτουν οι Έλληνες γεωτεχνικοί», αναφέρει το Επιμελητήριο.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Δασοφυλάκων τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι «τα 286 δασονομεία και τα 1.112 δασοφυλάκεια της Χώρας που διαχειρίζονται το 65% της ελληνικής γης υπολειτουργούν ή είναι κλειστά. Οι πιστώσεις από το Γ΄Κ.Π.Σ. για τον δασικό τομέα ανέρχονταν σε 180 εκατ. ΕΥΡΩ, αντιστοιχούσαν δηλαδή μόλις 250.000 ΕΥΡΩ ανά Δασική Υπηρεσία για επτά χρόνια ή 37.000 ΕΥΡΩ το χρόνο!!! Για κάθε Δασοφύλακα αντιστοιχούν 300.000 στρέμματα Δασικής έκτασης κατά μέσο όρο, όταν ο μέσος Ευρωπαϊκός είναι 30.000 στρέμματα. Η φύλαξη και η προστασία του Δασικού μας πλούτου έχει αφεθεί στην καλή διάθεση ολίγων πλην φιλότιμων Δασοφυλάκων οι οποίοι καλύπτουν μόλις το 40% των οργανικών θέσεων του κλάδου».

Η Ομοσπονδία προσθέτει ότι με την ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος έγινε το πρώτο βήμα αλλά η Πολιτεία τώρα και όχι αύριο πρέπει να προχωρήσει στην χάραξη μιας σοβαρής και ρεαλιστικής Δασικής Εθνικής Στρατηγικής με τη λήψη βασικών πρωτοβουλιών, όπως:
•    Στην πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων Δασοφυλάκων, με απόφοιτους Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Δασικής Προστασίας» σύμφωνα με το Ν. 2612/1998 και το Π.Δ. 344/2001
•    Στην κάθετη αναδιοργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών με την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε μια αυτόνομη, αυτοδιοικούμενη και αυτοδιαχειριζόμενη Γενική Γραμματεία Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος
•    Στην αύξηση των κονδυλίων για την Δημόσια Δασοπονία.
•    Στην κατάρτιση και ολοκλήρωση του δασολογίου και του δασικού κτηματολογίου
•    Στην αύξηση των αναδασώσεων στις υποβαθμισμένες και καμένες δασικές εκτάσεις.
•    Στην ίδρυση ανεξάρτητου και αυτοχρηματοδοτούμενου Ταμείου Θήρας και Δασών.

«Οι Ινδιάνοι κάποτε συνήθιζαν να λένε:

«Ανέβηκα στους ώμους των προγόνων μου, για να δω το μέλλον». 

Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να μας κοιτάξουν κατευθείαν στα μάτια. Αν μας χαμογελάσουν, έστω και διστακτικά, θα σημαίνει πως κάτι κατορθώσαμε να περισώσουμε για τις επόμενες γενιές», καταλήγει η Ομοσπονδία.

http://tvxs.gr/news/σαν-σήμερα/παγκόσμια-ημέρα-δασοπονίας
Φωτο: http://pixdaus.com/single.php?id=105666

Read more...

Ανάπνευσε
Φωτο: http://yayeveryday.com/post/9562

Read more...

Ζωοφιλική Ομάδα Εθελοντών Σαλαμίνας - filozoikisalaminas.blogspot

>> Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Ζ.Ο.Ε.Σ. Η Ζωοφιλική Ομάδα Εθελοντών Σαλαμίνας με την ιστοσελίδα της επιθυμεί να εγκαινιάσει έναν νέο κύκλο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς για τα αδέσποτα αλλά κυρίως απευθύνεται στους πολίτες του νησιού

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, που μετά από πολύχρονες προσπάθειες της Ομάδας μας έγινε πράξη η ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα στείρωσης των αδέσποτων ζώων στο διαδημοτικό κέντρο Σχιστού.

Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο πραγματοποιείται με ανελλιπή παρουσία μελών της Ομάδας μας τα οποία καταβάλλουν κάθε προσπάθεια στην δύσκολη υπόθεση της περισυλλογής των αδέσποτων. Εδώ θα θέλαμε τη βοήθεια των πολιτών. Ζητάμε από τους πολίτες όπου εντοπίζουν αστείρωτα , αδέσποτα ζώα να επικοινωνούν με τον αντίστοιχο δήμο στο τηλέφωνο …για τη Σαλαμίνα 2104646179 ή με το τηλεφωνικό κέντρο του δήμου και για τα Αμπελάκια 2104671970 [...]

Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο νησί μας με την κακοποίηση των ζώων. 

 Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στην ιδιοκτησία τους ένα σκυλί και το έχουν μόνιμα δεμένο σε μια άκρη της αυλής σε αλυσίδα ενός μέτρου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις τα σκυλιά δεν έχουν ούτε προστασία από τις καιρικές συνθήκες , ούτε καθημερινή τροφή.

Η Ομάδα παρεμβαίνει και με τη βοήθεια της αστυνομίας οδηγεί τις περισσότερες φορές την κατάσταση σε μια σωστή λύση βάσει του νόμου που ισχύει γι’ αυτές τις περιπτώσεις.
Ένα μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι τα σκυλιά της αυλής, τα ημιδεσποζόμενα.

Πολλοί συμπολίτες μας έχουν σκυλιά που τα βάζουν στην αυλή τους και δεν φροντίζουν να τα στειρώσουν. Τα αφήνουν και μερικές ώρες έξω ελεύθερα κι έτσι έχουμε συνεχώς καινούργια κουταβάκια. Τα σκυλιά αυτά αφού γεννήσουν κρατούν οι δικοί τους τα κουτάβια μέχρι να απογαλακτιστούν και μετά τα εγκαταλείπουν ανά ομάδες πέντε-πέντε η και περισσότερα κοντά σε κάδους σκουπιδιών ή ακόμα και έρημα μέρη. Αυτό είναι και η βασικότερη αιτία που συνεχώς ο πληθυσμός των αδέσποτων αυξάνεται.

Πρόσφατα περιστατικά.
10 σκυλάκια εγκαταλείφτηκαν στην περιοχή του μοναστηριού της Φανερωμένη,
7 κουτάβια γεννήθηκαν σε αυλή και βρίσκονται πια στο δρόμο στην περιοχή του Αιαντειού… 
8 σκυλάκια δύο μηνών εγκαταλείφτηκαν στην περιοχή Κύριζα…
4 κουτάβια στην περιοχή Ψιλή άμμος…… 
4 έξω από το Φλαμίνγκο …
5 στα Παλούκια στα λεωφορεία… και έπεται συνέχεια …και αυτά είναι ο απολογισμός των τελευταίων δέκα ημερών.


Περισσότερα: filozoikisalaminas.blogspot

Read more...

Ενωμένοι

>> Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Read more...

Είμαστε ή όχι υπεύθυνοι για το μέλλον

Ο άνθρωπος έχει μέρος της ευθύνης για την εξέλιξη. Η ελεύθερη εκλογή του θα επηρεάζει τις εξελίξεις πάρα πολύ, όσο και η φυσική επιλογή μέχρι τώρα. Είναι αυτός που πρέπει να δώσει τώρα την παρόρμηση η οποία θα προσανατολίσει το ατομικό του πεπρωμένο και το πεπρωμένο του γένους του προς την κατεύθυνση της προόδου. Αλλά πώς μπορεί να εκδηλωθεί η δράση του; Πώς μπορεί να συντελέσει στην εξέλιξη ενόσω ανθίσταται στις φυσικές απαιτήσεις (στους πειρασμούς, με τη γλώσσα των Γραφών), που μέχρι χθες ακόμα ήταν οι μόνες που γνώριζε, οι μόνες επιτακτικές απαιτήσεις;

Πώς μπορεί ο καταλληλότερος, που δεν είναι αναγκαστικά ο ισχυρότερος ούτε και ο πιο εύστροφος ούτε και ο πιο ανθεκτικός, να γίνει ικανός να παίξει το ρόλο του;

  Για να συμμετάσχει αληθινά στο θείο καθήκον, ο άνθρωπος πρέπει να τοποθετήσει το ιδεώδες του όσο το δυνατόν ψηλότερα, στο απρόσιτο αν χρειαστεί.

Ένα απρόσιτο ιδεώδες που κατευθύνει όλη μας τη ζωή, όπως τα άστρα οδηγούν το θαλασσοπόρο, είναι απείρως προτιμότερο από ένα μέτριο στόχο, γιατί και μια και φτάσουμε τον τελευταίο είμαστε αναγκασμένοι να διαλέξουμε κάποιον άλλο. Το απώτερο τέρμα είναι πέρα απ’ την κατανόησή μας.

Εκείνο που αξίζει δεν είναι τόσο η τοπική και στιγμιαία αποτυχία όσο η συνέχιση της προσπάθειας, κι αν έχουμε κάποια τάση για αποθάρρυνση, πρέπει να θυμόμαστε πως το φως βρίσκεται μέσα μας και πώς κάθε απόπειρα να το βρούμε έξω από μας είναι μάταιη.

Μέσω της εξέλιξης θα εκδηλωθεί, συνεπώς, και ο στόχος του ανθρώπου, που είναι η πραγμάτωση ενός ηθικά τέλειου όντος, τελείως απελευθερωμένου από τα ανθρώπινα πάθη-τον εγωτισμό, την απληστία, τη σφοδρή επιθυμία για δύναμη-την αλυσίδα της κληρονομικότητας και τα δεσμά της φυσιολογίας.

Αυτό δε σημαίνει την οριστική αποκοπή των δεσμών ανάμεσα στη σάρκα και το πνεύμα, που δε θα είχε κανένα νόημα, εφόσον στην περίπτωση του ανθρώπου δεν μπορούμε ν’ αντιληφθούμε το δεύτερο ανεξάρτητα απ’ το πρώτο, αλλά απλά τη διαφυγή απ’ την κυριαρχία της σάρκας. 

Συνεπώς, καθετί που αντιτίθεται σ’ αυτή την εξέλιξη στο κανονικό και το πνευματικό βασίλειο, καθετί που τείνει να επιφέρει μια παλινδρόμηση προς το ζώο, να ξαναβάλει τον άνθρωπο κάτω απ’ το ζυγό του σώματος, είναι αντίθετο προς την κατευθύνουσα θέληση και αντιπροσωπεύει το απόλυτο Κακό.

Απεναντίας, καθετί που τείνει να μεγαλώσει το χάσμα ανάμεσα στον άνθρωπο και στο κτήνος, καθετί που κάνει τον άνθρωπο ν’ ανελίσσεται πνευματικά, είναι Καλό.

Φυσική επιλογή και συνείδηση

Μέχρι να εμφανιστεί ο άνθρωπος, η εξέλιξη αγωνίστηκε μόνο, απ’ τη σκοπιά ενός παρατηρητή, για να δημιουργήσει ένα όργανο, τον εγκέφαλο, σ’ ένα σώμα ικανό να διασφαλίσει την προστασία του. Όλοι οι πρόγονοι του ανθρώπου δεν ήσαν παρά ανεύθυνοι ηθοποιοί που έπαιζαν κάποιο επιβεβλημένο ρόλο σ’ ένα έργο που δεν κατανοούσαν κι ούτε προσπάθησαν να κατανοήσουν.

Ο άνθρωπος συνεχίζει να παίζει το ρόλο του, αλλά θέλει να καταλάβει το έργο. Γίνεται ικανός να τελειοποιήσει τον εαυτό του πρέπει να είναι ελεύθερος, αφού η συμβολή του στην εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τη χρήση που κάνει της ελευθερίας του.

Ο μετασχηματισμός του ανθρώπου σ’ ένα δραστήριο, υπεύθυνο άτομο, συνιστά το νέο γεγονός το οποίο, περισσότερο από καθετί άλλο, χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Βέβαια, ο αρχαίος μηχανισμός της εξέλιξης, η φυσική επιλογή, θα έλθει και πάλι σε λειτουργία. Αλλά αντί να εξαρτάται όπως προηγουμένως από τη βραδεία δράση των βιολογικών νόμων κι απ’ την τύχη, η φυσική επιλογή θα εξαρτηθεί τώρα από τη συνείδηση, μια εκδήλωση της εγκεφαλικής δραστηριότητας βασισμένη στην ελευθερία, η οποία θ’ αποβεί για τον καθένα μας το μέσο που τέθηκε στη διάθεσή μας για να προχωρήσουμε.

Ανάλογα με το βαθμό της εξέλιξης που πετύχαμε, θα διαλέξουμε την πρόοδο ή την οπισθοδρόμηση. Η εκλογή μας θα καταδείξει με ακρίβεια την κατάσταση της τελειοποίησης που πετύχαμε.

Αποσπάσματα από το "Ανθρώπινο Πεπρωμένο" ("Ηuman Destiny") του Lecompte du Nouy 
16 Μαρτίου 2010

www.solon.org.gr

Read more...

Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας - 16/3/2010

>> Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι:

Ο όμιλος δεν είναι κομματικό όργανο , δεν είναι συνδικαλιστικός φορέας,δεν είναι δημοτική παράταξη

Ο όμιλος δεν είναι απέναντι σε κανέναν και δεν ανήκει σε κανέναν

Θα μας επιτρεψετε να μεινουμε εξω από τα οποια πολιτικα η παραταξιακα παιχνιδια και διαμαχες.

Σκοπος μας είναι να αφυπνησουμε τις συνειδησεις των Σαλαμινιων για να διεκδικησουν τα οσα τους ανηκουν.

Δεν ειμαστε αφελεις να <<κυνηγουμε>> αποφασεις στα δημοτικα συμβουλια που δεν θα εφαρμοστουν ποτε, ουτε ψαχνουμε στα <<υπογεια της δημαρχιας>> να βρουμε εγκρισεις για το λατομειο όταν αυτή η υποθεση εχει φτασει εως το Συμβουλιο της Επικρατειας.  Το παλευουμε όπως και οσο μπορουμε και πολύ καλυτερα από πολλους.  Συντομα θα πουμε αρκετα.


Αναλυτικότερα: salamina-press.blogspot.com

Read more...

Surfing στα τοπικά blog της Σαλαμίνας

Κάνοντας surfing για ενημέρωση στα πιο δημοφιλή blogs της Σαλαμίνας, σ’ αυτά που κατά κανόνα αναρτούν θέματα τοπικού κοινού/πολιτικού ενδιαφέροντος, ή ακόμα στα Blog με οικολογικές ανησυχίες κατέληξα στο εξής εμπεριστατωμένο συμπέρασμα .......,

Οι Οικολόγοι, οι αριστεροί και οι σοσιαλιστές έχουν τα δημοφιλέστερα σε επισκέψεις Blogs. Και όταν λέω αριστεροί, συνήθως το μυαλό πηγαίνει συνειρμικά, όσο πιο αριστερός ο διαχειριστής η ο σχολιαστής, τόσο πιο ριζοσπαστικές απόψεις εκφράζονται, τόσο μεγαλύτερο το κοινό τους.

Τα blogs αυτά φιλοξενούν σχολιαστές που κάτω από την ανωνυμία τους σχολιάζουν την επικαιρότητα, πιστεύοντας ότι «ο άνθρωπος ο οποίος αριστερίζει… πρέπει να εκφράζεται με την αίσθηση του ατόμου που μπορεί να κατανοήσει και να αλλάξει τον γύρο κόσμο » και ότι « είναι περισσότερο καλλιεργημένος και λιγότερο συγκαταβατικός, από κάθε άλλον blogger με πιο “συντηρητικές” απόψεις».

“Οι περισσότεροι απ’ αυτούς νομίζουν ότι έχουν το μονοπώλιο στη σκέψη και τη συμπόνια στον συνάνθρωπο.”

Το χειρότερο είναι ότι θεωρούν τα άτομα με πιο δεξιές απόψεις ως χαρτογιακάδες και προσκολλημένους στο σύστημα, τους απευθύνουν τον λόγο με απέχθεια και υβριστικά, τους θεωρούν ανίκανους στην αλλαγή, ικανούς μόνο να κονιορτοποιήσουν τις νέες ιδέες προς χάριν του προσωπικού τους κέρδους.

Τους αρνούνται με μια αριστερίζουσα φασιστική νοοτροπία το δικαίωμα να εκφράσουν αντίθετες απόψεις, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι απόψεις είναι τεκμηριωμένες, κι αδιαφορούν στην υποχρέωση που οφείλουν στο να ακούν και να συμβάλλουν θετικά.

Αγνοούν ότι μπορεί να μάθεις πράγματα που δεν ξέρεις,…. ότι πρέπει να εξερευνήσεις πτυχές παγιωμένων απόψεων που θεωρούνται αποστειρωμένες…. ότι δεν είναι κακό κάποιες φορές να ακούγονται και πιο ρεαλιστικές απόψεις, και ας χαρακτηρίζεται ο εκφραστής τους ως δεξιός. Δυστυχώς έχει χαθεί το μέτρο.

Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρείται είναι η παραποίηση και η βάναυσα κακοποίηση της αλήθειας.

Οι ίδιοι πάντα ανώνυμοι σχολιαστές, περιφερόμενοι από το ένα blog στο άλλο, με copy paste του ίδιου κειμένου, κατηγορούν και λοιδορούν κάθε αντίθετα σκεπτόμενο σχολιαστή. Αντικειμενικά blogs που να υποκαθιστούν σε ικανοποιητικό βαθμό την ανυπαρξία του έντυπου καθημερινού ή εβδομαδιαίου Τύπου δεν υπάρχουν.

Το πάζλ συμπληρώνεται από την κακή εικόνα που παρουσιάζουν τα επίσημα sites και των ΔΥΟ δήμων. Μια εικόνα που επιεικώς θα χαρακτήριζα ως «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ» , εντελώς Ανημέρωτα, Ανορθόγραφα και Απαξιωμένα ανίκανα να αιτιολογήσουν την ύπαρξή τους.. Ειδικότερα το γραφείο τύπου του Δήμου Σαλαμίνας να μοιράζει τα Δελτία Τύπου προς τους ημέτερους νύχτα, επιλεκτικά και κύρια χωρίς να ενημερώνει καν την δική του ιστοσελίδα.

Η επισημάνσεις αυτές δεν έγιναν από προσωπική αντιπάθεια ή κακόπιστη επικριτική διάθεση αλλά εξ ανάγκης άσκησης του κατοχυρωμένου δικαιώματος μου για ενημέρωση

Σύνταγμα της Ελλάδας - Άρθρο 5Α-
1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει .
2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.

Περισσότερα: http://psiliammos.blogspot.com/

Read more...

Περιβαλλοντικό έγκλημα;... μηδενική ανοχή!

>> Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Τα οικολογικά προβλήματα στην περιοχή των Μεγάρων δεν έχουν τέλος!.... Ανεύθυνοι εγκληματίες βάζουν τη ζωή μας σε κίνδυνο και υπονομεύουν το περιβάλλον που ζούμε για να εξυπηρετήσουν το κοντόφθαλμο μικροσυμφέρον τους! Πρόσφατο παράδειγμα το σκουπιδαριό που κατακλύζει το ρέμα της Καμάρας.

Ρίχνουν μπάζα και οτιδήποτε υλικά σε ρέματα, σε φυσικές εκτάσεις, σε παράκτιες περιοχές. Βρομίζουν το τόπο και καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον που ανήκει σε όλους μας. Γιατί έτσι τους βολεύει! Για να κονομίσουν κάτι παραπάνω! Για να εκμεταλλευτούν και το περιβάλλον μας προς ίδιον όφελος!

Τι θα μπορούσε να σταματήσει άραγε αυτή την κατρακύλα; Σίγουρα η επαγρύπνηση των ευαίσθητων πολιτών. Σίγουρα επίσης οι καταγγελίες και η δημοσιότητα.

Αυτό όμως που θα έβαζε τα πράγματα σε άλλη τροχιά θα ήταν η εφαρμογή μιας πολιτικής πραγματικά 'μηδενικής ανοχής' απέναντι στο περιβαλλοντικό έγκλημα από τις τοπικές αρχές!

Και φυσικά η κατάσταση θα αρχίσει να αλλάζει όταν οι όποιοι αηδιαστικοί αυθαιρετούντες, αισθανθούν την μηδενική ανοχή από ΟΛΟΥΣ τους Μεγαρίτες! Άσχετα αν είναι γνωστοί, γείτονες, δήθεν φίλοι ή ότι άλλο!

Ας μην γελιόμαστε! Αυτοί οι θρασύδειλοι εγκληματικοί τυφλοπόντικες δρουν εκεί που αισθάνονται ότι 'τους παίρνει'! 

Όταν καταλαβαίνουν ότι μπορεί να ξεφύγουν επειδή είναι γνωστοί του γνωστού, φιλαράκια και δεν συμμαζεύεται. Και θα συνεχίσουν την επαίσχυντη ταχτική τους όσο νοιώθουν ότι μπορεί να είναι ανεκτοί!...Έτσι δεν είναι;

Πρέπει ο δήμος και η πολεοδομία να βρεθούν μπροστά σ αυτή την προσπάθεια. Επιβάλλοντας και διεκδικόντας την επιβολή και την είσπραξη των προστίμων και απαιτώντας την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος σε κάθε περίπτωση παράνομης εναπόθεσης υλικών , σε κάθε περίπτωση παράνομου μπαζώματος του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Να κυνηγήσουν αμίλητα όλους αυτούς τους αχρείους που καταστρέφουν την ομορφιά της φύσης μας γιατί έτσι τους βολεύει καλύτερα! Αυτό είναι το καθήκον της δημοτικής αρχής!

...και καθήκον δικό μας να καταγγέλλουμε όποιον και όποτε τολμά να παίζει παιγνίδι σε βάρος της ποιότητας της ζωής μας! ...και αυτό εμείς θα το κάνουμε!

http://vourkari.blogspot.com/

Read more...

Siphonophora

>> Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

http://conservationreport.com/2009/06/13/weird-and-fascinating-creatures-10-deep-sea-creatures-caught-on-video-and-camera/

Read more...

Κυνόσουρα: Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας

>> Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. στην προσπάθεια του να μη σταματήσουν οι εργασίες στην Κυνόσουρα έστειλε το εξής έγγραφο: 

Προς:
1. Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού - Γραφείο Υπουργού
2. ΚΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
3. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
4. ΥΠΠ/ΛΣ/ΚΛΠ/Διοίκηση Λιμενικής Αστυνομίας
5. Νομαρχία Πειραιά
6. Υπουργείο Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης - Γραφείο Υπουργού


ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών υδροβολής και αμμοβολής που πραγματοποιούνται στο θαλάσσιο χώρο της Κυνόσουρας.”

Ένα απόσπασμα από το έγγραφο είναι το εξής:
«Η πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών λαμβάνει χώρα επί σειρά ετών τόσο κατά την ισχύ του Ν.3028/02 Προστασία Αρχαιοτήτων-Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τον οποίο επικαλείται η Αρχαιολογική Υπηρεσία στο (β) σχετικό, όσο και για το προγενέστερο αυτού νομοθετικό καθεστώς, χωρίς ποτέ να έχει αμφισβητηθεί η νομιμότητα της δραστηριότητας αυτής ή να έχει προκληθεί η παραμικρή βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος εξ’ αυτής.

Και ένα δεύτερο:
« οι συγκεκριμένες εργασίες, που αποτελούν μέρος της επισκευής του πλοίου, εκτελούνται μόνο στη συγκεκριμένη επισκευαστική περιοχή του ΟΛΠ ΑΕ, αφού οι άλλες επισκευαστικές περιοχές του Περάματος και της Δραπετσώνας βρίσκονται πλησίον κατοικημένων περιοχών.»

Και τέλος κλείνει λέγοντας:
«έτσι επιβάλλεται να συνεχίσουν να εκτελούνται οι εργασίες υδροβολής – αμμοβολής σε επισκευαζόμενα πλοία στην περιοχή της Κυνόσουρας..»

Η Greenpeace όμως σε έρευνα της σε λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο του 2000, παρουσίασε τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έγιναν στα γερμανικά εργαστήρια GALAB και έχουν ως εξής: για το ΤΒΤ (τριβουτυλοκασσίτερος) άκρως τοξική ουσία που χρησιμοποιείται σε υφαλοχρώματα πλοίων:

Οι ενώσεις του τριβουτυλοκασσιτέρου χαρακτηρίστηκαν ως οι "πλέον τοξικές ενώσεις που ο άνθρωπος διοχέτευσε στο υδάτινο περιβάλλον".  

Η τιμή του πρέπει να είναι 0,05μg/kg:

Λιμάνι Θεσσαλονίκης 1.200μg/kg

Ικόνιο Πειραιά 5.200μg/kg

Κυνόσουρα 89.600μg/kg


Read more...

Γιατί μια κόκκινη λίστα με τα ψάρια;

Οι θάλασσες και οι ωκεανοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, το ίδιο και τα ψάρια που ζουν σε αυτές. Μπροστά στον κίνδυνο κατάρρευσης και των τελευταίων ιχθυαποθεμάτων, η Greenpeace εκδίδει μία κόκκινη λίστα με τα ψάρια και τα θαλασσινά που κινδυνένουν περισσότερο διεθνώς.

Η χρόνια υπεραλίευση σημαντικών εμπορικών ειδών, οι καταστροφικές και οι μη επιλεκτικές μέθοδοι αλιείας, αλλά και η καταστροφή των περιοχών αναπαραγωγής και ανάπτυξής τους, έχουν οδηγήσει πολλούς πληθυσμούς ψαριών και θαλασσινών στο χείλος της κατάρρευσης.

Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι οι θάλασσες αδειάζουν από ψάρια, ενώ δε γίνεται καμία ουσιαστική προσπάθεια για την προστασία τους! 

Παράλληλα, οι υδατοκαλλιέργειες δεν αποτελούν βιώσιμη λύση για την παραγωγή ψαριών και θαλασσινών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάστασή τους.

Η ραγδαία μείωση των ιχθυαποθεμάτων, σε συνδυασμό με την καταστροφή των οικοσυστημάτων από την αλιεία, έχει αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και στα εκατομμύρια ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο, που βασίζουν την επιβίωσή τους στην αλιεία.


  Η προστασία των ειδών αυτών περνά και από το πιάτο μας και πρέπει να ξεκινήσει σήμερα κιόλας! Στην προσπάθεια αυτή μπορείς κι εσύ να μας βοηθήσεις!

Κλικ εδώ! greenpeace

Read more...

Radical

>> Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Read more...

Σωτηρία μνημειακών ελαιοδέντρων Κρήτης

Σε όλη την Κρήτη ζουν ελαιόδεντρα ηλικίας ακόμα και χιλιάδων ετών. Είναι ζωντανά αρχαία πάνω στην κρητική γη που αποδίδουν ακόμα και σήμερα τους καρπούς τους. Ορισμένα από αυτά όμως έχουν ήδη γίνει θύματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ( δημόσια και τα ιδιωτικά έργα).

Το Μάρτιο του 2009 αναπτύχθηκε πρωτοβουλία από πολιτιστικούς συλλόγους για τη σωτηρία των μνημειακών ελαιόδεντρων. Στη συνέχεια ιδρύθηκε το Δίκτυο Πολιτιστικών Συλλόγων Κρήτης, το οποίο, για αυτή του τη δραστηριότητα υποστηρίζεται επιστημονικά από το ΤΕΙ Κρήτης. Οι 60 πολιτιστικοί σύλλογοι που μετέχουν μέχρι τώρα στο Δίκτυο τονίζουν:

"Δεν θέλουμε η δική μας η γενιά να γίνει η υπεύθυνη για την εξαφάνιση των μνημειακών ελαιόδεντρων που ζουν στη γη μας ακόμα και από την περίοδο του Μίνωα". 

Οι σύλλογοι σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης ξεκίνησαν τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου ιστορικών ελαιόδεντρων. Όσοι έχουν πληροφορίες και φωτογραφίες για ιστορικές ελιές μπορούν να τις αναρτίσουν. Θα βοηθήσουν στη δημιουργία του ηλεκτρονικού χάρτη που θα αποτελέσει το εργαλείο για τη διάσωση των φυσικών μνημείων της Κρήτης. Έχουν επίσης στόχο να αναδείξουν τα ελαιόδεντρα αυτά με καμπάνια στην Ελλάδα και άλλες χώρες.

Αυτή η ομάδα στο facebook δημιουργήθηκε στις 8 Ιανουαρίου του 2010 με σκοπό την ενίσχυση της καμπάνιας για τη σωτηρία και την ανάδειξη των μνημειακών ελαιόδεντρων της Κρήτης.

In Crete exist olive trees which could be hundreds or even thousands years of age. The cultural associations with the collaboration of the Technological University of Crete took the initiative to register the ancient olive trees in a digital file.


www.facebook.com

Read more...

Διαταραχή μετατροπής

>> Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Η διαταραχή μετατροπής είναι μια ψυχική διαταραχή στην οποία οι ασθενείς παρουσιάζονται με συμπτώματα που υποδεικνύουν κάποια νευρολογική ή άλλη γενική ιατρική κατάσταση όπως μούδιασμα, ζαλάδα, παράλυση κ.ά, χωρίς όμως να μπορεί να δοθεί απο κάποιον ιατρό κάποια νευρολογική εξήγηση στο πρόβλημα τους. [...]

Περισσότερα: http://el.wikipedia.org/wiki/Διαταραχή_μετατροπής

Read more...

Ο ακτιβισμός κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν πιο ευτυχισμένοι!

>> Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Μπορεί οι άνθρωποι που είναι κοινωνικά και πολιτικά δραστήριοι και διεκδικητικοί να μην πετυχαίνουν πάντα αυτό που θέλουν, όμως ο ακτιβισμός τους αυτός έχει ευεργετική επίδραση στην ψυχολογία τους και τους κάνει πιο ευτυχισμένους, σύμφωνα με μια νέα γερμανο-αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Είτε πρόκειται για διαδηλώσεις, είτε για την αποστολή επιστολών διαμαρτυρίας σε κυβερνήσεις και άλλους φορείς, είτε για ατελείωτες συσκέψεις με ομοϊδεάτες, ο πολιτικο-κοινωνικός ακτιβισμός, παρά τις αναπόφευκτες δυσκολίες και τις απογοητεύσεις του, φαίνεται πως έχει τη δύναμη να «φτιάχνει» το κέφι και την ψυχική διάθεση των ακτιβιστών, σύμφωνα με την έρευνα.

Η μελέτη, κατά πάσα πιθανότητα η πρώτη του είδους της διεθνώς που διερευνά αν υπάρχει σχέση ανάμεσα στην πολιτική δραστηριοποίηση και στο αίσθημα προσωπικής ευτυχίας και ικανοποίησης, έγινε από την ψυχολόγο Μάλτε Κλαρ του γερμανικού πανεπιστημίου του Γκέτινγκεν και τον ψυχολόγο Τιμ Κάσερ του αμερικανικού κολλεγίου Νοξ, και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “Political Psychology” (Πολιτική Ψυχολογία), σύμφωνα με τη βρετανική «Γκάρντιαν».

Η έρευνα έδειξε ότι τα άτομα που είναι τα πιο πρόθυμα να πάνε σε μια διαδήλωση, είναι γενικά τα πιο χαρούμενα και αισιόδοξα στη ζωή τους. 

Γενικά, οι ακτιβιστές εμφανίζονται πιο «ζωντανοί» και νιώθουν πιο «πλούσια» την καθημερινότητά τους σε σχέση με όσους απλώς παραπονιούνται για το…μενού στα εστιατόρια και βλέπουν τις διαδηλώσεις από την τηλεόραση.

Η μελέτη έρχεται να ανατρέψει την καθιερωμένη αντίληψη ότι η ευτυχία συνδέεται μόνο με την άνετη ζωή και την υλική ευημερία. Ο ακτιβισμός δίνει ένα νόημα στη ζωή πολλών ανθρώπων, καθώς επίσης τους επιτρέπει να συσχετιστούν συναισθηματικά με άλλους ανθρώπους, και γι’ αυτούς αυτά μετράνε περισσότερο, σύμφωνα με τους ερευνητές.

http://www.enet.gr/?i=news.el.episthmh-texnologia&id=137597 
Φώτο: http://www.jalexstamos.com/portfolio/Activism.htm

Read more...

Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας - 8/3/2010

>> Κυριακή, 7 Μαρτίου 2010http://www.wfp.org/campaigns/women

Read more...

Oι παραλίες αποκτούν ταυτότητα

Ακτές με... στοιχεία ταυτότητας! Περισσότερες από 1.000 παραλίες σε όλη τη χώρα πρόκειται μέσα στο 2010 να αποκτήσουν το δικό τους περιβαλλοντικό προφίλ, στο οποίο εκτός από τους ελέγχους ποιότητας των νερών κολύμβησης θα περιλαμβάνονται και όλοι οι παράγοντες που τυχόν επηρεάζουν την ποιότητά τους.

Οπως ανέφερε ο ειδικός γραμματέας Υδάτων κ. Ανδρέας Ανδρεανάκης, η δημιουργία του αρχείου παραλιών (beach profiles) έρχεται σε εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας. Στην ταυτότητα κάθε παραλίας, εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά της θα αναφέρονται και τυχόν πηγές ρύπανσης, θα περιγράφεται η λεκάνη τους κ.λπ. Μέσα στο έτος θα έχει ενσωματωθεί και η νέα κοινοτική Οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική, αλλά και η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις πλημμύρες.

Ολα αυτά αναφέρθηκαν χθες κατά την παρουσίαση της έκθεσης για την κατάσταση του περιβάλλοντος στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξε το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών/Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (UNEP/ΜΑΡ), οι πηγές ρύπανσης της Μεσογείου έχουν τα τελευταία χρόνια μειωθεί, ωστόσο η άνοδος της στάθμης των υδάτων είναι ταχύτερη απ' ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί. Πιο συγκεκριμένα:

-Η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει 35 εκατοστά έως το τέλος του αιώνα.


-Η θερμοκρασία θα αυξηθεί από 2,2 βαθμούς έως 5,1 βαθμούς στη νότια Ευρώπη το 2080-2099, σε σχέση με το 1980-1999.
-Στη νότια Ευρώπη οι βροχοπτώσεις θα μειωθούν έως 27%, ενώ στη βόρεια θα αυξηθούν έως 16%

«Τα νέα είναι θετικά: υπάρχει πρόοδος στον περιορισμό της ρύπανσης και στη βελτίωση των νερών κολύμβησης», εκτίμησε η επικεφαλής του προγράμματος, Maria Luisa Silva Mejias.

«Ωστόσο το ύψος της θάλασσας αυξάνεται με ταχύτερους ρυθμούς απ' ό,τι νομίζαμε, ενώ η μέση αύξηση της θερμοκρασίας στη Μεσόγειο είναι η διπλάσια από τον προηγούμενο αιώνα».Απευθύνοντας χαιρετισμό, η υπουργός Περιβάλλοντος κ. Τίνα Μπιρμπίλη προανήγγειλε την ανάληψη ελληνικής πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο. Επίσης ανακοίνωσε ότι τον Απρίλιο στη Βαρκελώνη θα υιοθετηθεί και από την Ελλάδα μια νέα μακροπρόθεσμη μεσογειακή στρατηγική για τους υδάτινους πόρους. Tου Γιωργου Λιαλιου  

http://www.kykladesnews.gr/ellada/37-elladacategory/55857-o-.html
Φώτο: http://thriasiofoto.blogspot.com/

Read more...

Εκτροπή Αχελώου - Να ακυρωθεί τώρα!

Αγαπητοί φίλοι, στις παράπλευρες απώλειες των νέων οικονομικών μέτρων, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη διαδήλωση, που είχαμε προγραμματίσει στις 11 Μαρτίου. Την ίδια μέρα, όπως είναι γνωστό έχει οριστεί η επόμενη πανελλαδική απεργία των ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ.


Αντί της διαδήλωσης, θα υπάρξει μια επιτόπια παρέμβαση για την ενημέρωση όσων κατέβουν στο δρόμο σε αυτές τις διαδηλώσεις. Επίσης, θα γίνει μια παρέμβαση στο συνέδριο του ΤΕΕ για την ενέργεια, το πρωί (9 π.μ.) της Τρίτης 9/3, όταν και θα συζητείται η ενότητα για τα μεγάλα Υ/Η.


Αφού δούμε και την εξέλιξη της προσφυγής στο ΣτΕ (στις 15 Μαρτίου), θα καθορίσουμε και τις επόμενες δράσεις μας. Θα επανέλθουμε δριμύτεροι!Πανελλαδική κίνηση ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου
Τάσος Κεφαλάς
http://lithanthrakas.wordpress.com/

κείμενο παρέμβασης στο σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ                                                                                                                                   

Το θέμα του κατακλυσμού της Μεσοχώρας αλλά και της εκτροπής του Αχελώου συνολικά, συνεχίζει να βρίσκεται στην επικαιρότητα. Από την μία οι κάτοικοι της Μεσοχώρας έχουν ζητήσει από το ΣτΕ την ακύρωση του ν. 3734/2009, με τον οποίο ρυθμίζονται τα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης όλης της Μεσοχώρας (το μεγαλύτερο μέρος της οποίας προβλέπεται να κατακλυσθεί). Η συζήτηση της προσφυγής, μετά από δύο αναβολές, έχει προσδιοριστεί για τις 15/3/2010.

 Οι διαδικασίες, όμως, της απαλλοτρίωσης προχωρούν, όπως και η αποψίλωση των εκτάσεων που πρόκειται να κατακλυσθούν.

Από την άλλη, οι πολύχρονοι αγώνες των κατοίκων της Μεσοχώρας, της Θεσσαλίας που αντιστέκεται, καθώς και του πανελλαδικού οικολογικού κινήματος υποστήριξης οδήγησαν σε μιαν, ακόμη, ακυρωτική απόφαση (αναστολή) του ΣτΕ. Σύμφωνα με αυτή, διατάσσεται προσωρινή αναστολή εργασιών, σε όλο το φάσμα των έργων της εκτροπής του Αχελώου, μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση του ΣτΕ, σχετικά με τη νομιμότητα του περιβόητου ν. 3481/2006 του Σουφλιά, στον οποίο κατέφυγε για να δώσει μανδύα νομιμότητας στους περιβαλλοντικούς όρους της εκτροπής. Για το ίδιο θέμα, το ΣτΕ έχει απευθύνει σειρά προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προκειμένου να εκδώσει την τελική του απόφαση. [...]

Πανελλαδική κίνηση ενάντια στην εκτροπή του Αχελώου
Περισσότερα: http://aheloos.blogspot.com/

Read more...

Έλευσις νέων εποχών Ελευσίνα 2009

>> Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010


Ελευσίνα. Η ονομασία της, από την αρχαία εποχή, δηλώνει την έλευση της Θέας Δήμητρας, που περιφερόταν ψάχνοντας την μονάκριβη κόρη της Περσεφόνη, μη ξέροντας αρχικά ότι από παθός την είχε απαγάγει ο Πλούτωνας.

Ο χρόνος ακλούθησε την συνήθη πορεία του. Η Ελευσίνα κατέστησε τις τελετές από τοπικής σε παγκόσμιας εμβελείας λατρεία και μετετράπη σε ιερή πόλη. Σήμερα η πόλη βαριανασαίνει μέσα στον «βιομηχανικό κλοιό» που οι κυβερνήσεις και οι μεγαλοεπιχειρηματίες ολοένα και σφίγγουν.

Μην υπολογίζοντας ούτε τη φύση, ούτε την ποιότητα ζωής μήτε τα λείψανα του αλλοτινού μεγαλείου.

Αυτά λα λείψανα που στέκουν θλιμμένα σα να συμπάσχουν στην μοίρα των απογόνων τους.

http://ieraodo.blogspot.com/

Read more...

Συνάντηση με την διαφθορά

Φωτο: http://www.creativeuncut.com/gallery-08/pop-corruption2.html

Read more...

Συνάντηση με την ιστορία

>> Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Read more...

Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας

>> Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010


Ως Σαλαμίνιοι, βλέπουμε διαρκώς τον ιστορικό χώρο της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας να υποβαθμίζεται. Με τρόμο και αγανάκτηση, μάθαμε από τα ΜΜΕ ότι στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στον ΟΛΠ την Πέμπτη 4-03-2010 θα συζητηθεί θέμα με τίτλο «Επαναδιατύπωση όρων εργασιών περιοχής Κυνοσούρας

Σαλαμίνας και συνεργασία με το ΥΠΠΟ για αλλαγή χρήσης γης σε τμήμα της Κυνοσούρας από τον ΟΛΠ». Μας δημιουργούνται, συνεπώς, βάσιμες υποψίες για πλήρη υποβάθμιση του χώρου της ιστορικότερης ναυμαχίας ανά τους αιώνες.

Ως Σαλαμίνιοι, αλλά και ως Έλληνες θέλουμε και ευελπιστούμε να δοθεί στην περιοχή ο σεβασμός που της αξίζει.

Ο σεβασμός που παραπέμπει στον Ν.3028/02 σύμφωνα με τον οποίο αποτελεί αρχαιολογικό χώρο Ζώνης Α, δηλαδή ίδιας ιστορικής αξίας με τον βράχο της Ακρόπολης.
 
Για τον λόγο αυτό, ο Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας καλεί όλους τους Σαλαμίνιους να παρευρεθούν  

στον ΟΛΠ 4 Μαρτίου και ώρα 10.00 πμ.

για να απαιτήσουμε, έστω και την ύστατη στιγμή, τη διάσωση και την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας.

http://salamina-press.blogspot.com/
Φώτο: http://periodikobakilos.blogspot.com/2009/09/blog-post.html

Read more...

Το μεγάλο κόλπο...

>> Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010
Read more...

Σαλαμίνα: Σκουπιδότοπος και ασυδοσία

Από σχόλια στο Salamina-Press - Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Σχόλιο - 28/2/10 20:25
Ο Δήμαρχος Αμπελακίων κ. Σ. Γκίνης με αίτηση στις 27/4/2004 ζήτησε την άδεια για δημιουργία χωρου απορριμάτων στη Κυνοσούρα και το αίτημα αυτό απορρίφθηκε με το 1504/11.5/2004.

Έκτοτε η μεταφορά απορριμάτων συνεχίζεται αδιάλειπτα (εντός της ζώνης προστασίας Α’) και δεν έγινε καμμία προσπαθεια για την απομάκρυνσή τους όπως ενημέρωσε εγγράφως ο κύριος Σταινχαουερ τότε έφορος Β’ Εφροείας Προιστορικών και κλασσικών αρχαιοτήτων.

Σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Ναυτιλίας 29/8/2001 διαβάζουμε για την σύμβαση παραχώρησης και των υποδομών από τον ΟΛΠ όπου αναφέρεται η δεσμευση για την συνέχιση και την ανπάπτυξη της Ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητος μέχρι το 2030 στο χώρο της ζώνης Περάματος και στη Κυνοσούρα.

Στις 27/6/2001 ΥΠΠΟ απαντά στην ερώτηση Τατούλη ότι το 1975 η Ναυπηγική εταιρία παρόλο που είχε απορριφθεί από το αίτημά της για επέκταση εγκαταστάσεων προχώρησε σε ισοπεδωτικές εργασίες στο μέρος του τύμβου δημιουργώντας σκάμα βάθους 15μ. χρησιμοποιησε τον χώρο σαν απόθεση απορριμάτων το 1980 διαμετακόμιση άνθρακα και διακομετακόμισης.

Το 1977 παραχωρήθηκε υπό τον όρο ότι δεν θα επεκταθεί στο χώρο του Τύμβου.Τέσσερα σήματα του ΥΠΠΟ το 1998 στο τοπικό ΑΤ για να σταματήσουν παράνομες εργασίες και επιχωματώσεις της εταιρίας Μπεκρή δεν βρίσκουν κάποια ανταπόκριση και τελικά κάποιοι τιμωρούνται με λιγόμηνη εξαγοράσιμη φυλάκιση για καταστροφή αρχαιοτήτων.

Δήμαρχος Αμπελακίων. Στυλιανός Γκίνης δήλωσε σε ζωντανή εκπομπή του Κ.Χαρδαβέλλα «Αθέατος Κόσμος» το Δεκέμβρη 2005. «Ο ΟΛΠ έκανε αναγκαστική απαλλοτρίωση και έγιναν κάποια πραγματα εκεί από τον Διαμαντή …και είναι του παρελθόντος» επιχειρώντας να δικαιολογήσει την χωματερή και την στενή περίφραξη του Τύμβου.

SALAMIS TOMB OF NAVAL BATTLE FIGHTERS DESTROYED ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ - ΑΙΣΧΟΣ

Σχόλιο - 28/2/10 20:33
ΦΕΚ 305/20.5. 1982 υπογραμμένο από την Μελίνα «Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό και ιστορικό τόπο τον όρμο των Αμπελακίων (όπου και η αρχαία πόλη της Σαλαμίνας) με ολόκληρη τη Χερσόνησο της Κυνοσούρας και τη Χερσόνησο των Αμπελακίων όπου έγινε η περίφημη ναυμαχία που αποτελεί το σπουδαιότερο γεγονός της αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας.» 

Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί αν ισχύει το γράμμα του νόμου;  
Ο νόμος;Για ποιους, για ποιους όχι και γιατί; Η απάντηση θα αναδυθεί αβίαστα μέσα από μικρή αναδρομή σε δημοσιεύματα, συνεντεύξεις, διοικητικές αποφάσεις, πράξεις, παραλείψεις.Πως φτάσαμε στη απαράδεκτη κατάσταση;

«Η Κυνοσούρα είναι τόπος εύκολου κέρδος. Πηγαίνει ο κάθε αεριτζής που εκμεταλλεύεται τη σημερινή κατάσταση και κάνει τη δουλειά του» Παναγιώτης Ζώτος, λεβητοποιός.

Tο 1964 κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος, ενώ ένα χρόνο μετά διενεργήθηκαν οι πρώτες ανασκαφές. 

Η ιστορία της διαμάχης της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με τη Ναυπηγική Εταιρεία, η οποία είναι εγκατεστημένη στη θέση όπου στην αρχαιότητα ήταν ο τύμβος, ανάγεται στην εποχή της δικτατορίας και έχει κατά διαστήματα απασχολήσει τον Τύπο.

Tο 1971 το βόρειο τμήμα της χερσονήσου περιήλθε(;) στην ιδιοκτησία της ναυπηγικής εταιρείας «Aρκαδία» από τον ΟΛΠ και το υπουργείο Πολιτισμού χορήγηθηκε άδεια με όρο που αγνοήθηκε «ιδρύσεως μηχανουργείου προχείρου κατασκευής ώστε να καθίσταται ευχερής η ανά πάσαν στιγμήν μετατόπισή της.....

http://salamina-press.blogspot.com/

Read more...

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP