Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης

>> Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2009


Ο καινούριος ιστοχώρος του ΕΚΠΑΑ δημιουργήθηκε με σκοπό την άμεση και εύκολη  πληροφόρηση του κοινού σε θέματα αρμοδιότητας του κέντρου. Επίσης, θα αποτελεί μια σημαντική πηγή περιβαλλοντικής πληροφορίας προς τους ενδιαφερόμενους αλλά και ένα εργαλείο συλλογής απόψεων μέσω ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων.

Για το σκοπό αυτό υπάρχουν διαθέσιμα :
    •    Πρόσβαση στα Μητρώα Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου και Έκλυσης και Μεταφορά ρύπων
    •    Πρόσβαση σε δεδομένα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος αποικονισμένα σε θεματικούς χάρτες
    •    Πρόσβαση σε περιβαλλοντικές εκθέσεις αρμοδιότητας του κέντρου
    •    Ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις
    •    Αυτόματη εγγραφή χρηστών για  πρόσβαση στη περιβαλλοντική πληροφoρία και τη λήψη ενημερώσεων (newsletter, twit)
    •    Ενημέρωση και εγγραφή για τις εκδηλώσεις
    •    Γρήγορη και άμεση επικοινωνία μέσω e-mail
    •    Τρισδιάστατες αποικονίσεις της Έπαυλης Καζούλη και πληροφοριακό υλικό για την ιστορία της.

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP