Το πρόβλημα της φωτορύπανσης

>> Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009

Το πρόγραμμα ΦΩΤΟΡΥΠΑΝΣΗ, έχει ως στόχο, τη προστασία του περιβάλλοντος από εκπομπές υπερβολικού φωτισμού, από φωτιστικά σώματα που ευρίσκονται ή εκπέμπουν στο εξωτερικό περιβάλλον των αστικών περιοχών, ειδικότερα δε, στοχεύει, στη θέσπιση κανόνων δικαίου, ώστε η προστασία του περιβάλλοντος να είναι αποτελεσματική.

Ο υπερβολικός φωτισμός, στις αστικές περιοχές, δηλαδή στις πόλεις και στους οικισμούς, έχει ως άμεση συνέπεια τη δημιουργία, ενός φωτεινού κλωβού, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται ο κάτοικος των περιοχών αυτών, να έρθει σε επαφή και επικοινωνία, με το φυσικό περιβάλλον, δηλαδή με το νυκτερινό ουρανό, με άμεση συνέπεια τον αποκλεισμό του, σε ένα απόλυτα τεχνητό περιβάλλον, με καταστροφικές συνέπειες στη ψυχική του υγεία και τη συμπεριφορά του.

Άμεσα αποτελέσματα της Φωτορύπανσης είναι, η κατασπατάληση ενεργειακών πόρων για φωτισμό, που δεν εξυπηρετεί το σκοπό του, τη δημιουργία θάμβωσης, με συνέπεια τη πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων, την ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας, αφού σε ορισμένες περιοχές, με τα υπερβολικά φώτα λ.χ. ξενοδοχείων και τουριστικών μονάδων, δημιουργείται η εντύπωση σε πουλιά και ζώα, ότι είναι ημέρα.

Άμεσοι στόχοι του Προγράμματος είναι, η διοργάνωση εκδηλώσεων, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες κυρίως των μεγάλων πόλεων, αλλά και οι αρχές, κοινότητες, δήμοι και κυβέρνηση, ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα, τόσο σε επίπεδο τοπικό, όσο και σε επίπεδο κυβερνητικό με τη προώθηση μέτρων και διατάξεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και φωτιστικών σωμάτων που να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Προς το σκοπό αυτό καλούμε όλους τους πολίτες να συμβάλλουν συμμετέχοντας στις δραστηριότητες και στις εκδηλώσεις του προγράμματος αυτού, ώστε να δημιουργηθεί μία μεγάλη ευαισθητοποιημένη κοινωνική πλατφόρμα, η οποία θα οδηγήσει στη θέσπιση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου τόσο στην Ελλάδα ειδικότερα, όσο και στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.

Ο Διευθυντής του Προγράμματος
Ιωάννης Π. Αλαβάνος

http://lightpollution.gr/LightPollution

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP