Βουρκάρι - Όσοι προκάλεσαν περιβαλλοντική καταστροφή θα πληρώσουν!

>> Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009

...ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ!

Το Συμβούλιο της Επικρατείας άναψε το πράσινο φως για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας του 2004/35/ΕΚ εγκρίνοντας το σχετικό σχέδιο προεδρικού διατάγματος που αφορά την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον.

Να σημειωθεί ότι η αρχή 'ο ρυπαίνων πληρώνει' κατοχυρώνεται από το άρθρο 174 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και επαναλαμβάνεται ρητά στις διεθνείς συμβάσεις όπως είναι του Λουγκάνο (1993), της διακήρυξης του Ρίο, της συνθήκης της 22ας Σεπτεμβρίου 1992 για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Η περιβαλλοντική ευθύνη και η επανόρθωση των ζημιών στο περιβάλλον, κατοχυρώνεται παράλληλα από την 'Πράσινη Βίβλο' του 1993 και από την 'Λευκή Βίβλο' του 2000.Τώρα θα είναι και επίσημα μέρος της εθνικής μας νομοθεσίας.

Το διάταγμα κρίθηκε μεν νόμιμο στο σύνολό του αλλά οι σύμβουλοι Επικρατείας έκαναν τριάντα παρατηρήσεις, οι οποίες δεν θίγουν τον βασικό κορμό του επίμαχου διατάγματος. Σημειώνεται ότι για τη μη επικύρωση ως σήμερα της οδηγίας η Ελλάδα καταδικάστηκε στις 19 Μαΐου 2009 από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς όφειλε να την έχει υιοθετήσει από το τον Μάιο του 2007.

Η υιοθέτηση του προεδρικού διατάγματος ανοίγει το δρόμο για την διεκδίκηση, μέσω της νομικής-δικαστικής οδού της επανόρθωσης ζημιών στο περιβάλλον. Έτσι καλύπτεται ένα σημαντικό νομικό κενό και δημιουργούνται νέες συνθήκες διεκδίκησης από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Ήδη στο 'Φορέα για την Προστασία του Βουρκαρίου' γίνονται οι απαραίτητες νομικές προεργασίες για την διεκδίκηση της αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του υγροβιοτόπου από πλήθος παράνομων και αυθαίρετων μπαζωμάτων που έχουν γίνει στο παρελθόν αλλά και από καταστροφές που έχουν επέλθει στο χερσαίο τμήμα του από διάφορες οικοδομικές εργασίες.

Ο 'Φορέας για την Προστασία του Βουρκαρίου' έχει ήδη παρέμβει με έγγραφα και άλλες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για παράνομες και δυνητικά καταστροφικές ενέργειες στην περιοχή του υγροβιοτόπου και έχει δημιουργήσει εμπεριστατωμένο φάκελο με στοιχεία και φωτογραφικές αποδείξεις. Το νέο αυτό προεδρικό διάταγμα θα ανοίξει το δρόμο για την αποτελεσματικότερο έλεγχο ανάλογων ενεργειών στο μέλλον.

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο 'ΦΟΡΕΑΣ' ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ!

vourkari.blogspot.com

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP