Φύτεψε ένα δέντρο - www.plant-a-tree.gr

>> Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Σκοπός της Plant-a-Tree είναι η προσθήκη πρασίνου στον αστικό ιστό και η περαιτέρω αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των Ελλήνων, έτσι ώστε εταιρείες, σύλλογοι, ομάδες πολιτών και μεμονωμένοι πολίτες να παρακινηθούν και να αναλάβουν δράση, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο «πρασίνισμα» της Ελλάδας.

Οι Στόχοι της Plant-a-Tree


* Μέγιστη δυνατή φύτευση αστικού πρασίνου στην Ελλάδα, ξεκινώντας από την Αττική, μέσω: o της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού φορέα (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) o της ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης και, στη συνέχεια, ενεργοποίησης των πολιτών

* Ενδυνάμωση του αισθήματος προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης των πολιτών και ενεργοποίηση αυτών * Αξιοποίηση / εκμετάλλευση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την αύξηση του πρασίνου

* Ενημέρωση εταιρειών και πολιτών σε θέματα μείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος (carbon footprint) και σχετικά με δράσεις αντιστάθμισης ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (offsetting)

Οι Έλληνες συχνά σχολιάζουμε την έλλειψη πρασίνου. Πράγματι, οι αστικές περιοχές της χώρας μας είναι από τις πλέον ελλειμματικές σε πράσινο περιοχές της Ευρώπης. Η Αττική, όπου κατοικεί περίπου το 35% του πληθυσμού της χώρας, καλύπτεται κατ' εκτίμηση με 2m2 πρασίνου ανά κάτοικο, ενώ σε πόλεις όπως το Λονδίνο, τη Ρώμη και το Παρίσι, αναλογούν περισσότερα από 9m2 πρασίνου ανά κάτοικο.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ: +30 211 182 4322 Φαξ: +30 211 750 8120
Γενικές Πληροφορίες:
e-mail: athens@plant-a-tree.gr, thessaloniki@plant-a-tree.gr
Έδρα εταιρείας:
Αισχύλου 44 — 46, 6ος όροφος, Ψυρρή, Αθήνα 105 54
http://www.plant-a-tree.gr/

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP