Οι νόμοι γίνονται εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος, στα χέρια των πολιτών

>> Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

Η περιβαλλοντική νομοθεσία μπορεί να αποτελέσει «όπλο» στα χέρια κάθε ενεργού πολίτη που επιδιώκει την αναχαίτιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Αυτό προκύπτει από τα επτά πρώτα χρόνια λειτουργίας της Νομικής Ομάδας Υποστήριξης Πολιτών του WWF Ελλάς, αυτός είναι και ο στόχος της πέμπτης ετήσιας έκθεσης ανασκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα.

Φέτος, η Νομική Ομάδα του WWF Ελλάς, η οποία λειτουργεί χάρις στον ενθουσιασμό και την αφοσίωση τουλάχιστον 100 ενεργών εθελοντών (κυρίως νομικών, μηχανικών και φυσικών επιστημόνων) «γιορτάζει» τις περισσότερες από 500 υποθέσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης που έχει διερευνήσει. Οι υποθέσεις αυτές υποβλήθηκαν ως καταγγελίες από περιβαλλοντικά ανήσυχους και δραστήριους πολίτες ή ομάδες.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι 103 από τις υποθέσεις αφορούν περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας (περιοχές του δικτύου Natura 2000 και καταφύγια άγριας ζωής). Ειδικά η διερεύνηση των καταγγελιών σε προστατευόμενες περιοχές είναι αποκαλυπτική ως προς τις παρεμβάσεις που συμβαίνουν σε ευαίσθητα οικοσυστήματα.


«Η ολοένα αυξανόμενη διάθεση των πολιτών να υποβάλλουν καταγγελίες για περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης και να αφιερώνουν προσωπικό χρόνο στην επίλυσή τους, μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι μια ενεργή και παρεμβατική κοινωνία των πολιτών μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος», τονίζει ο Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής του WWF Ελλάς.

«Ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία όμως, μας δίνει η ενθουσιώδης και πραγματικά πολύτιμη προσφορά χρόνου, γνώσης και άποψης από τους 100 εθελοντές της Νομικής Ομάδας. Η δουλειά τους έχει λειτουργήσει καταλυτικά για πολλές περιβαλλοντικές νίκες!»


Στον αντίποδα της εντεινόμενης ευαισθησίας των πολιτών όμως, παρατηρείται η υστέρηση από την πλευρά της Πολιτείας. Αυτό είναι το συμπέρασμα της έκθεσης, «Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα», η οποία δίνει με ξεκάθαρο, σαφή και κατανοητό τρόπο την εικόνα της κατάστασης του περιβαλλοντικού δικαίου και της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας.

Όπως πολύ ξεκάθαρα φαίνεται και από τη φετινή έκθεση, η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για την ουσιαστική εφαρμογή του αμιγώς εθνικού δικαίου περιβάλλοντος. Ως ιδιαίτερα προβληματικοί τομείς αναδεικνύονται η διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και η προστασία της βιοποικιλότητας και του δασικού πλούτου της χώρας.


Περισσότερες πληροφορίες:
Γιώργος Χασιώτης, Υπεύθυνος Νομικής Ομάδας, 210 3314893, g.chasiotis@wwf.gr
Βαγγέλης Τερζής, Υπεύθυνος Πολιτικής για το Νερό και τη Ρύπανση, e.terzis@wwf.gr


wwf.gr

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template Simple n' Sweet by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP